15.10.15

Jornada RSE a Montornès del Vallès: 27 d'octubre

LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES: MILLORAR LA GESTIÓ I LA COMPETITIVITAT, MONTORNÈS DEL VALLÈS

Dijous 27 d’octubre

L'Ajuntament de Montornès del Vallès ha programat una sessió sobre Responsabilitat Social de les Empreses: millorar la gestió i la competitivitat. La sessió s'adreça preferentment a pimes i microempreses.

El seminari, a càrrec de Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global) té per objectiu fomentar que les PIMES prenguin l’RSE com un estil de gestió propi vinculat als valors de l’empresa. Canyelles, expert en RSE, hi presentarà alguns casos d'empreses. L'objectiu és millorar la gestió i la competitivitat empresarial a través de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE). Per això, focalitzarà la sessió en treballar el sentit netament empresarial de l'RSE.

Aquesta sessió forma part de l'oferta d'activitats del Recull d'activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de Barcelona.  Més de 150 activitats en format taller o sessió, adreçades a empreses, principalment micro i pimes, i persones emprenedores, que es posen a disposició dels ens locals per tal que incorporin, les que considerin oportunes, a la seva oferta de serveis.

Data: 27 d’octubre, de 15h a 18h
Lloc: Montornès del Vallès