28.10.15

El Govern ha aprovat l’INDC (Contribució prevista d’àmbit nacional) de Catalunya sobre els objectius relatius al canvi climàtic

  • El Govern ha aprovat l’INDC (Contribució prevista d’àmbit nacional) de Catalunya sobre els objectius relatius al canvi climàtic i enllesteix l'Avantprojecte de llei del canvi climàtic de Catalunya
La vicepresidenta i portaveu del Govern, Neus Munté, anuncia que el Govern dóna per enllestit l’Avantprojecte de llei del canvi climàtic “per consolidar la feina feta contra el canvi climàtic en els darrers vint anys”.

D’una banda el Govern aprova l’INDC (sigles en anglès) que fixa en un 40% la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per a l’any 2030 respecte de les del 2005. Els càlculs s’han dut a terme seguint la metodologia emprada per la Unió Europea per determinar la reducció d’emissions que ha d’assolir cada estat. Els obligats a calcular-ho per la Convenció Marc de les Nacions Unides són els estats membres, tot i que les regions o entitats sub-estatals poden presentar els seus compromisos de manera voluntària. En aquest sentit, ja els han presentat Califòrnia, Colúmbia Britànica, Oregon, Quebec, País Basc, Llombardia, Escòcia i Gal·les, entre d’altres.

D’altra banda, s’aprova l’Avantprojecte de llei redactada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, pretenent contribuir a l’assoliment d’una societat competitiva, innovadora i sostenible, amb baixes emissions de carboni i millor adaptada als impactes del canvi climàtic.

Més informació: http://premsa.gencat.cat/

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/INDC