3.10.15

Llum verda a Brussel·les al Dictamen d'iniciativa de l'Economia del Bé Comú


Sota el títol "Economia del Bé Comú - un model econòmic sostenible per a la cohesió social", el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) va aprovar el passat 17 de setembre en la seva sessió plenària un dictamen d’iniciativa amb una majoria del 86% dels vots - vots totals 168, dels quals 144 vots a favor, 13 en contra i 11 abstencions.

Amb aquesta aprovació el Comitè Econòmic i Social Europeu:

1.     Considera que el model de l'Economia del Bé Comú és concebut per ser inclòs tant en el marc jurídic europeu com en el dels seus respectius estats membres.

2.     Espera que el "Mercat Ètic Europeu" es construeixi a través de l'aplicació de diverses estratègies com són:

2.1.    La utilització d’indicadors per a mesurar el benestar i desenvolupament social més enllà del PIB, com ara el Producte del bé Comú i el Balanç del Bé Comú.

2.2.    La formulació de polítiques dirigides a afavorir a les empreses amb major contribució al bé comú, com ara la contractació pública ètica i la promoció del comerç intern ètic.

2.3.    La promoció del comerç exterior ètic com a "Marca Europa". D'aquesta manera, les empreses europees lideraran el mercat ètic global i contribuiran a la millora dels drets humans, les normes laborals i la protecció del medi ambient en tot el món.

2.4.    El suport a les iniciatives empresarials de persones que posin en marxa organitzacions destinades a contribuir al bé comú.

2.5.    El desenvolupament de polítiques i estratègies publiques orientades al foment del consum responsable i la consciència ètica entre els ciutadans europeus.

2.6.    L’increment de la diversitat en l’ecosistema financer de tota la UE a través de l’impuls de la creació d'una xarxa de bancs ètics  i a la inclusió de valors ètics en els mercats de valors.

3.     En conseqüència, el CESE proposa aquestes estratègies a la Comissió Europea, per fer un salt qualitatiu en el marc de l'estratègia renovada d’RSC, amb la finalitat de recompensar (en termes de la contractació pública, l'accés als mercats externs, avantatges fiscals, etc.) a les empreses que puguin demostrar un major rendiment ètic.

Nota: Josep Maria Canyelles és soci, per mitjà de Vector 5, de l'Associació Catalana per al Foment de l'Economia del Bé Comú

Entrades anteriors:

0 comentaris: