5.10.15

5 d'octubre: Dia Internacional de l'Empresa Familiar

Amb motiu del Dia Internacional de l'Empresa Familiar, que se celebra cada 5 d'octubre, aporto l'article que vaig escriure l'any passat:

5.10.14 El vector del bon govern en la responsabilitat social de les empreses familiarsUn dels vectors més importants de la Responsabilitat Social de l'Empresa (RSE) és el que fa referència al bon govern. Malgrat el seu caràcter central, amb capacitat per marcar l'alineació dels altres vectors amb l'estratègia corporativa i la perdurabilitat de l'empresa, sovint és el més desatès. Sense un model de governança que incorpori un component d'RSE, els altres vectors, referents a impactes econòmics, socials, laborals i ambientals, quedaran coixos, no disposaran de l'apadrinament directiu, i fins i tot poden donar lloc a ineficiències per manca d'alineament a l'estratègia corporativa.

5.10.14 El vector del buen gobierno en la responsabilidad social de las empresas familiaresUno de los vectores más importantes de la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) es el que hace referencia al buen gobierno. A pesar de su carácter central, con capacidad para marcar la alineación de los otros vectores con la estrategia corporativa y la perdurabilidad de la empresa, a menudo es el más desatendido. Sin un modelo de gobernanza que incorpore un componente de RSE, los otros vectores, referentes a impactos económicos, sociales, laborales y ambientales, quedarán cojos, no dispondrán del apadrinamiento directivo, e incluso pueden dar lugar a ineficiencias por falta de alineamiento a la estrategia corporativa.   

Per altra banda, aquest proper dimecres 12 d'octubre tindrà lloc una "Jornada sobre les Relacions entre Empreses i Organitzacions No Lucratives: Reptes de responsabilitat social i desenvolupament del capital humà", coorganitzada per Respon.cat i l'ASCEF.