5.4.07

Tu controles el canvi climàtic

La Comissió Europea acaba de llançar la campanya "Tu controles el canvi climàtic" que pretén ajudar les persones a contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Així, per mitjà de la pàgina web dissenyada per a la campanaa proporciona entre altres coses suggeriments per a la vida laboral i domèstica, calculadora de carboni, videos, noticies i recursos per a escoles. http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_es.htm

0 comentaris: