20.4.07

Bill Gates i els sense-ordinador


Podíem parlar de la tecnologia sense fils, de la cervesa sense alcohol... Entrant en el camp social parlem dels sense sostre. Ara, barrejant la dimensió social i tecnològica ja podem parlar també dels sense ordinador, una categoria de persones que són les que abunden més arreu del planeta i que suposen un públic d'elevat interès i se'ls pot oferir un producte adequat.

Microsoft no vol pendre els cinc mil milions de persones del planeta que, malgrat no tenir recursos suficients, suposen en xifres agregades un gran potencial. Alhora certs col·lectius entre aquests poden ser en el futur proper consumidors amb una major capacitat que cal començar a captivar abans que vingui la competència.

Els ciutadans de món sense accés a la tecnologia, segons el programa presentat per Bill Gates, són els destinataris del projecte 'Unlimited Potential', per mitjà del qual Microsoft proveirà ordinadors personals i un software senzill per tres dòlars la unitat.

Les estratègies anomenades de la Base de la Piràmide conformen un nou model de negoci en el qual l'empresa parteix d'una comprensió de les necessitats dels col·lectius i intenta satisfer-les amb una visió ètica i col·laborativa, i sense engendrar noves necessitats que no siguin rellevants per al seu desenvolupament. Aquestes estratègies són beneficioses per a la companyia, i més si pensem en el llarg termini. Alhora també són positives per a la comunitat ja que fan possible un salt en la capacitat de desenvolupament.

Podem donar per suposat que la qualitat dels productes seran les adequades i que compliran la seva funció. Els dubtes en aquest cas vindrien més pel pes que puguin tenir les estratègies de caràcter monopolístic en tota aquesta operació i fins a quin punt es pretén fidelitzar uns usuaris o bé fer-los captius.

Notícia a la Vanguardia

0 comentaris: