29.4.07

Reconeixement de comerços responsables a Terrassa

La Responsabilitat Social aplicada als comerços és una dimensió encara poc explorada o desenvolupada, fet lògic si entenem que no seria raonable mantenir un nivell d'exigència equivalent al que es pot mantenir enfront d'una gran empresa que tingui un gran impacte en el seu entorn.

Però per a avançar vers els Territoris Socialment Responsables és fonamental que totes les organitzacions, incloses les més modestes, incorporin pràctiques responsables davant la societat. En el cas de la distribució, a més, és especialment significatiu perquè és on es produeix físicament el 'moment de la veritat' entre consumidor i venedor i on les pràctiques responsables al llarg de tota la cadena poden prendre valor, visualitzar-se, i entrar a formar part dels criteris d'un públic exigent i intel·ligent.

Per a un comerç de barri avançar en la incorporació de la qualitat és un repte prou important i que en certa manera forma part de la seva responsabilitat social davant el client i davant el conjunt dels comenciants i la comunitat ja que ajuda a dignificar el conjunt de l'oferta comercial i la vida urbana. Així mateix, el compliment de les normatives seria la pota fonamental i bàsica. Però al costat d'aquestes, els comerços i les zones comercials poden avançar en la incorporació d'altres mesures i estratègies que els permetin guanyar una major confiança del públic i establir una major complicitat i fidelitat.

Per això cal felicitar la iniciativa de l'ajuntament de Terrassa facilitant aquesta micro-responsabilitat, en el sentit que afecta als més petits de la iniciativa privada, però que pot tenir una visibilitat pública rellevant.

Ha estat una iniciativa dirigida només als establiments de ca n'Anglada i després d'haver tingut l'oportunitat de valorar-la com a observador del tribunal que ha deliberat per a l'atorgament d'aquests reconeixements, cal fer notar el caràcter pioner que té, tant per l'anticipació en el temps a altres inciatives iguals que de ben segur que es produiran com pel procés d'acompanyament que ha suposat que va més enllà d'una simple convocatòria.

Per als interessats a conèixer-ho en directe, el proper dia 10 de maig a les 13h. tindrà lloc al Saló de Sessions de l'Ajuntament, l'acte de lliurament per part de l'alcalde de Terrassa, Pere Navarro, dels Distintius de responsabilitat social als establiments de ca n'Anglada.

0 comentaris: