16.4.07

Adhesió europea al nou Tractat de NU sobre drets de la discapacitat

La Unió Europa firma el nou Tractat de Nacions Unides sobre drets de la discapacitat, que donarà protecció a 50 milions de ciutadans de l'UE, i 650 milions de persones amb discapacitat a tot el món.

La Comunitat Europea ha ratificat un nou Tractat de Nacions Unides de drets de la discapacitat. Aquesta és la primera vegada que la Comunitat firma el nucli d'una Convenció de drets humans de l'ONU. La Convenció, que cobreix els drets de persones amb discapacitat, aspira a garantir que les persones amb discapacitat gaudeixin dels drets humans i les llibertats fonamentals en igualtat amb la resta de les persones. Va ser presa el 2006 per la ONU i ja ha estat catalogat com el primer tractat internacional del segle XXI en matèria de Drets Humans.

0 comentaris: