11.3.07

Responsabilitat Global present al 1r Congrés del Tercer Sector


Els dies 23 i 24 de març tindrà lloc el primer congrés català del Tercer Sector, organitzat per la Taula d'Entitats del Tercer Sector.

Entre les reflexions i aportacions que s'hi faran, Josep Maria Canyelles mostrarà el Model RSO, Responsabilitat Social de les Organitzacions No Lucratives, que ha estat treballant en els darrers anys i molt especialment en un projecte conjunt amb l'ANUE (Associació per a les Nacions Unides).

Amb el títol de "Organitzacions responsables. RSO!", el promotor de Responsabilitat Global, pretén justificar que les Organitzacions No Lucratives també ha de dotar-se de polítiques de Responsabilitat Social i mostrar un avenç cap a un Model propi de RSO.

El fenomen de la Responsabilitat Social de les Empreses ha esdevingut una pràctica reconeguda i va guanyant notorietat pública. Dins aquest enfocament de gestió les ONL són considerades un stakeholder més. Però la demanda interna i externa de Responsabilitat Social no afecta només les empreses de caràcter mercantil. Les ONL, com les administracions públiques, també tenen el deure de mostrar com exerceixen, gestionen i milloren la seva Responsabilitat.

La transparència i responsabilitat són qualitats a suposar en un sector que es mou des de la no lucrativitat i amb una orientació en general al bé comú. Una generalització d’aquests valors en el conjunt les organitzacions millorarà la seva legitimitat. En un context en què, més enllà de les simpaties i complicitats, la legitimitat s’ha de conquerir dia a dia per la via de l’acceptació social i la qualitat.

Les ONL han d’assumir certs compromisos perquè a¡xò és el que ciutadans, usuaris, socis, clients, n’esperen. I ho han de fer d’acord amb models propis que responguin a la manera com una ONL crea valor per a la societat. No es pot relegar l’RS a una mera bona pràctica sinó que cal trobar-hi el valor essencial que té i que es vincula íntimament a l’enfortiment de la comunitat i també del conjunt del Tercer Sector.
Descarregueu el programa


Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: