23.3.07

El primer Congrés del Tercer Sector de Catalunya mostra la solidesa de la Taula d’Entitats


La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va néixer al 2003 amb l’objectiu de treballar per a la millora del benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes.
Va ser fruit d’un procés que va tenir origen en la realització del Llibre Blanc del Tercer Sector Cívico-Social de Catalunya, en un treball conjunt entre investigadors, entitats del tercer sector i la Generalitat de Catalunya.


Vaig tenir la fortuna de poder viure en directe aquells passos, en tant que membre del comitè permanent de seguiment de l’elaboració d’aquest complex treball, que va aportar una fotografia molt rellevant de la situació i perspectives del sector i que havia de donar lloc a un pla estratègic per a l’enfortiment del sector.


Des d’aquesta implicació en el procés, és motiu de gran joia poder observar com la Taula que en va sorgir es va formalitzar, s’ha consolidat i ara aplega 24 organitzacions de segon nivell que representen més de 2000 entitats de Catalunya entre associacions, empreses d’inserció, fundacions i cooperatives que treballen a favor de la inclusió social dels col·lectius més desafavorits i per a modificar les condicions que generen exclusió. Aquest conjunt d’organitzacions donen servei a més de 800.000 persones, generen al voltant de 16.000 llocs de treball i hi col·laboren més de 50.000 voluntaris i voluntàries que treballen a favor dels col·lectius més vulnerables de la societat.

0 comentaris: