19.3.07

RSE i Territoris

Poden haver-hi empreses d’èxit en territoris fracassats?
Podem tenir països excel·lents amb empreses mediocres?
Pot una empresa no responsable reeixir en la societat i l’economia del coneixement?
Pot una empresa exercir i posar en valor la seva responsabilitat sense un context que la hi reconegui i també la practiqui?
Els territoris són avui un element fonamental de l’economia. Les economies regionals suposen una gran oportunitat i activen grans potencials, si són capaces d’articular les respostes adients, captar oportunitats, generar sinèrgies, gestionar no sols les seves infraestructures sinó també els seus actius immaterials de manera que permetin apalancar l’esforç de cada organització en particular.

Josep Maria Canyelles
Març 2007

0 comentaris: