6.3.07

Iniciativa sobre Territoris Socialment Responsables a l'Alt Penedès

Us proposem una iniciativa. Per mitjà d’una proposta innovadora liderada per ANUE (Associació per a les Nacions Unides), la Diputació de Barcelona, la Fundació Pro Penedès i Responsabilitat Global, volem explorar vies de foment d’aquestes pràctiques i avançar en el concepte de Territori socialment Responsable.

Algunes empreses aposten per la seva responsabilitat social. En els darrers temps, moltes empreses de sectors i dimensions ben diverses han percebut que la incorporació de bones pràctiques en el camp de la Responsabilitat Social de l'Empresa són una oportunitat per a desenvolupar millor la pròpia organització tant internament com respecte als seus mercats, alhora que ajudaven a l’enfortiment de la cohesió social.

A l’Alt Penedès, amb iniciatives com les liderades des de la Fundació ProPenedès, s’han desenvolupat bones pràctiques com les d’inserció de treballadors de certs col·lectius.En aquesta iniciativa proposem un plantejament més ampli a partir d’una RSE vinculada al model d’empresa i que afecti totes les parts: empresa, sector públic, organitzacions socials, treballadors, consumidors,...

Més informació aquí

0 comentaris: