16.1.07

Nota de servei (o de mal servei)

Per als autònoms, les petites empreses i tots els professionals que no tenim una capacitat de fer força davant certs proveïdors de serveis, massa sovint hem de patir les conseqüències d’un mal servei sense la possibilitat real de plantar cara i exigir unes responsabilitats que ni els poders públics poden fer prevaler.

Si se'm permet, ho podem exemplificar amb la vivència personal, com la que tantes altres persones pateixen i veiem pels mitjans de comunicació. Fa deu dies la línia adsl proveïda per Jazztel va deixar de funcionar i també la telefonia de veu. Després de múltiples gestions, trucades amb esperes interminables (més de mitja hora per trucada) i reinicialitzacions de la incidència, la companya diu que la culpa deu ser de Telefónica, fet amb el qual s'inicia un nou periple que no es pot predir quan acabarà. Donen a entendre que forma part dels sistemes habituals de la companyia Telefónica per a posar dificultats als abonats de la competència. Sigui com sigui, a una petita empresa -com a un abonat particular- li fan la guitza d'una manera considerable. I com que canviar de proveïdor pot comportar entre quinze i vint dies d'espera sense servei, a la pràctica som uns clients quasicaptius.

També fa deu dies -dia negre!, un blindat de Prosegur ens va xafar el cotxe. En paraules del mateix copilot, com que tenen una zona fosca amb manca de visibilitat no és estrany que tinguin accidents d’aquest tipus. Malgrat que el peritatge es va fer el dia següent, la companyia d’assegurances, Regal, encara no ens ha comunicat el resultat, de manera que estem esperant disposar d'una informació necessària per a prendre una decisió. Esperem la condescendència de la companyia per accelerar el procés i sentim que aspectes significatius de nostra vida quotidiana depenen de la bona voluntat d’una empresa que els clients mantenim per mitjà de les quotes.

Són mostres quotidianes que afecten els professionals d’aquest país i que tenen conseqüències no solament en la nostra qualitat de servei professional i qualitat de vida sinó també directament en els nostres clients.

Ja que la llei no hi arriba prou bé, seria bo que aquestes empreses incorporessin criteris de Responsabilitat Social que milloressin el servei als seus clients i parts interessades, especialment a aquelles més febles i amb menys capacitat de fer valer els seus legítims interessos.

Parlem d’aspectes que afecten més que la qualitat de les empreses. Parlem de la seva responsabilitat i de la seva voluntat de col·laborar a construir un espai social i empresarial d’excel·lència i que la seva mediocritat o relaxament envers aquells clients merament numeraris deixés pas a una veritable voluntat de superació.