5.1.07

El president de KH Lloreda participarà en el curs de la UOC i Responsabilitat Global

El curs disposa de materials elaborats específicament i d'una metodologia participativa i interactiva i s'hi faran dos fòrums de debat amb dues persones significatives en la Responsabilitat Social a casa nostra: l'un des de la perspectiva de les polítiques públiques i l'altre des de la pràctica reconeguda i reeixida:

Entre les Pimes de casa nostra que mereixen un ampli reconeixement sobre el seu compromís amb l'RSE, trobem KH Lloreda, amb seu a Canovelles. Disposa d?una política d'RSE centrada en la millora contínua del seu sistema de gestió, cercant la satisfacció de totes les parts interessades, amb les quals interactua segons les pautes que marca el seu Codi Ètic. Per això ens agradarà tenir un Fòrum de Debat amb Josep Maria Lloreda (president de KH Lloreda). En la primera edició del curs es va comptar amb la participació de Xavier Martínez, director general de TECNOL, una empresa química de Reus amb unes bones pràctiques d'RSE en matèria laboral. En aquesta edició, l'empresa escollida també és tot un referent en matèria de compromís responsable.

Fa unes setmanes, a mitjan desembre de 2006, va tenir lloc la presentació del material resultant del treball de la Subcomissió del Congrés dels Diputats, que marcarà la línia de quin ha de ser el paper que l'Administració Pública ha de tenir en el desenvolupament de l'RSE. Amb aquest motiu al llarg del curs es farà un fòrum de debat virtual amb el diputat que va promoure la creació d?aquesta Subcomissió. Fòrum de Debat amb Carles Campuzano (diputat al Congrés i promotor de la Subcomissió d'RSE ).

0 comentaris: