5.1.07

2a edició del curs online per a PIMES de la UOC i Responsabilitat Global

Responsabilitat social de l'empresa. Una aposta per la creació de valor en les pimes.
La Universitat Oberta de Catalunya, per mitjà del programa de Cursos d'Hivern, ofereix un curs virtual, amb l'autoria i docència de Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, pensat per a facilitar que la direcció de les PIMES pugui accedir a un marc formatiu, de reflexió i d'accés a informació assequible als seus interessos i inquietuds.

En pocs anys, l'RSE ha esdevingut una pràctica d'elevat interès. «La integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els seus interlocutors» està demostrant la seva capacitat de crear valor per a la pròpia empresa. Moltes pimes estan millorant la seva aproximació a aquesta nova dimensió estratègica del seus processos de creació de valor per a fer-los més sostenibles i encarats a l?avantatge competitiu. Altres que en desconeixen el potencial observen com la demanda de criteris d'RSE es va introduint en la cadena de proveïment.
La responsabilitat social de les empreses engloba com a definició un conjunt d'actuacions que fan referència al paper de l'empresa en tant i en quant està inserida en una societat cada cop més preocupada pels aspectes socials. L'individu/el ciutadà / l'inversor /el treballador són papers o vessants diferents per les mateixes persones, totes elles interactuant d'una o altra manera amb organitzacions, empreses en definitiva que han d'atendre a l'acompliment de criteris i objectius econòmics i socials alhora.