15.2.06

El rol canviant del govern en la responsabilitat de l'empresa

Workshop per al proper 24 de març, organitzat per ESADE Business School, Bocconi University-SDA Bocconi School of Management, Norwegian School of Management and EABIS (European Academy of Business in Society).

Aquestes tres escoles de negocis, en el marc d'un projecte de recerca amb el suport d'EABiS, han treballat conjuntament el darrer any en el projecte 'El rol canviant del govern en la responsabilitat de l'empresa' (The Changing Role of Government in Corporate Responsibility) i ara us inviten a participar en un workshop en el qual presentaran les seves conclusions i fomentaran un debat entre els líders, representants del govern i ONG. El workshop té la finalitat de promoure el debat entre els stakeholders per tal d'ajudar a dissenyar i a reconsiderar les polítiques públiques sobre responsabilitat de l'empresa.

La recerca ha analitzat les polítiques públiques en matèria de responsabilitat de l'empresa a Noruega, Itàlia i el Regne Unit sobre el rol canviant del govern com a promotor de la responsabilitat de l'empresa i mediador en el marc multi-stakeholder que hagin generat.

Entre els ponents que participaran en el workshop, hi destaquen representants de la Comissió Europea, del Ministeri italià de Treball i Afers Socials, de Microsoft i del Centre Italià de Responsabilitat Social, entre altres.

Tots els membres d'EABiS, acadèmics, líders empresarials, dissenyadors de les polítiques i ONG són cordialment invitats a participar en aquest acte.

Accés al web

0 comentaris: