19.2.21

Uneix-te al Manifest per combatre l'obesitat infantil mitjançant l'educació a escola @DKVSeguros

Avui més que mai el món és conscient de la importància la salut. Per això, ens trobem en un moment clau per construir una societat que s'involucri activament en la cura de la seva salut, de crear ciutadans que formin part de la solució. 

I quina millor ocasió que fer-ho des de la infància, de assegurar-nos que les generacions futures tenen els millors coneixements sobre alimentació saludable, prevenció, higiene, activitat física o com actuar davant de situacions de tipus mèdic? Quantes vides aconseguiríem salvar amb això? Quantes malalties s'evitarien amb una societat molt formada i que sap encara més com actuar? 

És per ells i elles que avui volem sol·licitar-te que sumis la teva signatura al Manifest de DKV "Em planto davant l'obesitat infantil" a favor d'una educació que promogui encara més la salut integral a les escoles. 

Uneix-te a el moviment #MePlantoAnteLaObesidadInfantil amb la teva signatura i compartint el manifest. 

La nostra proposta no entra en debats polítics ni suggereix un model de sanitat. El seu únic propòsit és construir una societat encara més saludable, basada en la prevenció i la formació, una societat que eviti, per exemple, que un de cada tres nens a l'estat espanyol tingui sobrepès. Si, com nosaltres, comparteixes aquest somni, estarem més que agraïts si decideixes signar el manifest. Sigues un activista d'aquest canvi i lluita contra l'obesitat infantil a través de l'arma més poderosa: l'educació!


L'obesitat infantil és un problema greu de salut pública i una epidèmia al món. A l'estat espanyol, 1 de cada 3 nens i nenes pateix [1] excés de pes, una xifra que a causa de la situació de pandèmia per la COVID-19, podria augmentar [2]. Aquesta situació representa un problema social de salut, amb importants implicacions a curt, mitjà i llarg termini, tant físiques, com emocionals i socials. Repercuteixen en la persona que la pateix, però també tenen conseqüències econòmiques i en el sistema sanitari.

Des de DKV creiem que la millor manera de combatre l'obesitat infantil és a través de l'educació: reforçant i invertint en recursos i temps en l'ensenyament de salut integral a les escoles, perquè docents i alumnat tinguin les eines necessàries per formar-se en una de les assignatures més importants en la vida: la salut.

Afegeix-te a el moviment #MePlantoAnteLaObesidadInfantil #obesitatinfantil

SIGNATURA I COMPARTEIX EL MANIFEST per fer possible que l'educació en salut no sigui una assignatura pendent a les escoles.

MANIFEST EN PRO D'UNA EDUCACIÓ QUE PROMOGUI LA SALUT INTEGRAL

LA SALUT ÉS UN TOT
Entenem la SALUT de forma holística, el que implica el desenvolupament i l'aprenentatge de l'autocura de totes les nostres dimensions personals, de forma proactiva i equilibrada, i sentir-nos responsables també de la cura dels altres i del planeta que habitem.

L'ENSENYAMENT, LA CLAU. APRENENTATGE CONTINU
L'aprenentatge dels hàbits de vida saludable ha de començar des de la primera infància i no abandonar-se al llarg de tota la vida, mantenint una consciència clara dels riscos i els beneficis que suposen en cada període vital.

ACTUAR COM SOCIETAT
L'aprenentatge d'hàbits saludables es produeix en tots els àmbits en què nens, adolescents i joves es desenvolupen: La família, els centres educatius, les relacions interpersonals i les activitats d'oci. Per això una intervenció eficaç ha d'aspirar a implicar tots ells en objectius comuns i fomentar la col·laboració en iniciatives concretes.

PREVENIR ÉS VIURE
La cultura de la prevenció de malalties o desequilibris no pot improvisar-quan els riscos són imminents, sinó que ha de ser part inherent de la nostra vida quotidiana. La inversió en processos de conscienciació i programes de promoció activa d'hàbits saludables produeix un impacte real de millora de la salut en la vida adulta.

L'ESCOLA ÉS LA CLAU
En l'Educació per a la Salut, l'escola té un paper primordial. Ha de generar els espais, temps i oportunitats curriculars per a realitzar programes sistemàtics de veritable entrenament dels hàbits relacionats amb aspectes com l'exercici físic, la cura i higiene de el cos, la salut sexual, l'alimentació i hidratació adequada, l'autoregulació emocional i la relació sostenible amb l'entorn.

CONTINGUTS EDUCATIUS DE QUALITAT
El currículum educatiu ofereix moltes iniciatives al llarg de tota l'escolarització obligatòria que contribueixen a la sensibilització i la promoció d'hàbits saludables dins i fora de l'escola. Perquè siguin eficaces han de programar-se amb rigor, per estar en tots els cursos escolars amb horari suficient i materials adequats i, sobretot, avaluar el seu impacte, no només en l'adquisició de coneixements teòrics, sinó també en els canvis en els comportaments i les actituds relacionades amb tots els aspectes de la salut. 

SEGUIR EDUCANT FORA DEL AULA
Al llarg de la jornada escolar, els temps d'esbarjo, esmorzars, activitats extracurriculars o el menjador on existeix, són també veritables temps privilegiats per educar els hàbits de vida saludable relacionats amb l'alimentació, hidratació, exercici físic, però també de salut emocional i hàbits d'interacció social positius. Per això, és imprescindible cuidar i regular la formació dels monitors, educadors de temps lliure i tots aquells cuidadors que estan involucrats en la seva organització i cura.

TOTS SOM RESPONSABLES
L'Educació per a una Salut Integral és responsabilitat de tots, i educar hàbits saludables reverteix en benefici de tots, i, per això, cal la implicació de tots. Des de les llars fins a les escoles, en les propostes d'oci i temps lliure, amb el suport dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, fins polítiques públiques proactives, podem millorar la qualitat de vida i el benestar de tots nosaltres ara i en el futur.

GRÀCIES PER UNIR-TE A EL MANIFEST

[1] Font: Estudi Passos, 2019 de la Fundació Gasol 

[2] Informe i Salut a Catalunya i Espanya de la Fundació Pere Tarrés