5.5.20

Donem suport a la campanya ciutadana pel dret a viure a la pròpia llar en un entorn vital acollidor, inclusiu i accessible


124  persones  de  diferents  àmbits  de  la  societat empenyen una campanya ciutadana per reivindicar el dret a una vida independent. Entre els promotors hi ha Josep Maria Canyelles i Edificis Positius.
El Manifest ciutadà "Volem  llars  per  viure"comença aquesta  setmana  la campanya dadhesions a través de la web www.llarsperviure.org
Es reclama  el  dret  a  viure  a  la  pròpia  llar  en  línia  amb  la  Convenció  de  les Nacions Unides, que diu que tota persona ha de poder:
  • Triar on vol viure i amb qui vol viure.
  • Tenir els suports que necessita
  • Accedir als serveis de la comunitat de manera inclusiva
Entre  els  promotors destaquen  personalitatsde  rellevància pública, representants  i professionals  del  tercer  sectorsocial, del  món  artístici  cultural,  representants delspropis col·lectius més afectats i les seves famílies i un ampli ventall representatiu de la societat.
Els promotors del Manifest denuncien que moltes persones que actualment estan en residències no  tenen  les  mateixes  condicions  que  serien  pròpies  d’una  llar. Per exemple disposar despais d'intimitat, escollir amb qui estar o participaren projectes de la comunitat.
Quan  no  es  disposa  d’aquestes  condicions  es  pateix  un  major  risc  per  la  salut i  el benestar, com s’ha fet evident amb la COVID-19. La pandèmia actual no ha fet més que aflorar  duna  manera  molt  dura  les  mancances  dun  sistema  residencial  molt assistencial  i  que  ha  quedat obsolet. Alguns  dels  col·lectius  més  afectats  són  les persones grans amb dependència, les persones amb alguna discapacitat o les persones amb algun trastorn de salut mental.
Les  reivindicacions  d'aquesta  iniciativa  ciutadana interpel·len  sobretot les institucions  públiques  competents  en  els  àmbits  de  la  salut,  els  serveis  socials  i l'habitatge.  Els  promotors  consideren  que  cal  transformar  els  serveis  i  suports  i centrar-los en les persones, garantint els seus drets.
Es demana també una visió oberta i innovadora, valorant totes les opcions: des de llars independents  fins  a  grups  de  llars, espais  residencials o  cohabitatges amb  serveis comuns. Diverses entitats sestan sumant de manera molt ràpida al Manifest, posant en relleu que és una demanda àmpliament compartida.


Pàgina web
Grup Promotor
Lleguir el Manifest
M'hi vull adherir


Les persones i entitats que signem aquest Manifest defensem el dret a viure de manera independent i a ser inclòs a la comunitat.

Denunciem: que moltes persones que estan en residències no tenen les mateixes condicions que serien pròpies d’una llar. A més, quan no es disposa d’aquestes condicions es pateix un major risc per la salut, com s’ha fet evident amb el COVID-19.

Reivindiquem: que la societat i les institucions públiques facin tot el que calgui per oferir llars a totes les persones que avui viuen en residencies i les que ho necessitin d'ara endavant. I que ho facin valorant totes les opcions, des de llars independents fins a grups de llars, espais residencials o co-habitatges amb serveis comuns.

Proposem: al Manifest expliquem com pensem que haurien de ser els serveis i els suports per garantir aquest dret. En essència, cal fer un canvi d’enfoc i centrar-lo en la persona.

Signa per sumar i donar suport al Manifest