20.12.18

Oferta laboral: direcció de negoci

Convocatòria de 3 llocs de treball - TSR SCCL


· TSR Territori Socialment Responsable SCCL s’ha creat recentment per desenvolupar una iniciativa innovadora sota la missió “Viure positivament l'experiència de ser veïns i veïnes. Fem dels edificis un actor de canvi de les ciutats” per mitjà d’un conjunt de projectes relacionats.


· El focus està centrat en un projecte molt innovador, de foment de territoris socialment responsables a partir de la implicació de les persones / famílies: Edificis Positius és una iniciativa per millorar el món i fomentar el bé comú a partir d'iniciatives locals centrades en les escales de veïns. Edificis Positius pretén contribuir a crear un entorn de consciència positiva al voltant dels edificis residencials, abordant activament el repte que suposa la convivència en un marc de propietat horitzontal i creant les condicions perquè els edificis i les comunitats de veïns i propietaris siguin part de la solució en els reptes socials, ambientals i econòmics que afronta la societat.

· Actualment té un equip motor integrat per tres persones (dues sòcies i un col·laborador). De manera immediata contractarà tres persones: direcció àrea comercial, comunicació interna (elaboració de continguts i dinamització de grups), i comunicació externa, i altres en els propers mesos.


Direcció de negoci

Descripció de lloc de treball
·      Direcció de l’àrea de negoci i coordinació de l’oficina tècnica: té la principal responsabilitat en l'àrea de negoci per garantir la viabilitat de la iniciativa. Treballarà en equip i amb acompanyament expert en cada responsabilitat. Cal visió de negoci per assegurar el desplegament del model de negoci amb prestació de serveis a partir de persones consultores i d'una xarxa d'empreses especialitzades.

Funcions del lloc de treball
·      Planificació estratègica del conjunt del projecte, garantint la viabilitat econòmica, treballant en equip i amb supervisió experta.
·      Pla de màrqueting i estructuració i lideratge d’una xarxa d’intercooperació amb empreses d’economia social i altres empreses amb criteris de responsabilitat social per a la generació de sinergies, prestació de serveis a les comunitats de propietat/veïnatge i l’estructuració d’un model de negoci en aliances.
·      Captació de fons privats i públics, amb equip sota la seva direcció.
·      Possibilitat de cerca i participació en projectes europeus o internacionals.

Requisits mínims
·      Experiència de 5 anys en gestió de projectes.
·      Domini oral i escrit de català i castellà.
·      Domini de les eines ofimàtiques a nivell d’usuari.

Competències bàsiques
·      eBusiness
·      Gestió de projectes, capacitat d’organització, control administratiu-financer.
·      Visió de mercat, orientació màrqueting i a resultats.
·      Negociació i articulació d’acords comercials i multilaterals.
·      Treball en equip, amb models participatius horitzontals.
·      Polivalència, proactivitat, empatia, habilitats interpersonals.
·      Principis de responsabilitat social i capacitat de direcció per valors.
·      Habilitats comunicatives i de redacció d’informes i projectes.

També es valorarà
·      Formació superior en àrees afins (gestió empresa, ADE, comunicació, enginyeria...).
·      Coneixement sector habitatge i administració de finques.
·      Coneixement sector economia social.
·      Coneixement model de responsabilitat social.
·      Bon nivell d’anglès o francès.
·      Entusiasme per la innovació social.

S’ofereix
·      Contracte laboral a jornada completa.
·      Lloc de treball a Barcelona (Esquerra de l’Eixample).
·      Horaris flexibles segons les necessitats de les accions.
·      Data d'incorporació: 1 de febrer.
·      Salari: 20.986 +30% segons objectius. (2019: posada en marxa)

Les persones interessades en ocupar aquest lloc de treball han d’enviar un Currículum Vitae i una carta de motivació a jmcanyelles@collaboratio.net, indicant en l’assumpte del missatge la referència OT/001 (termini: 10 de gener de 2019).