6.12.18

Les grans empreses hauran de publicar informació no financera i de diversitat

La modificació legislativa suposa la transposició de la Directiva 2014/95/UE del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la 2013/34/UE pel que fa a divulgació d'informació no financera per part de les empreses grans amb l'objectiu d'identificar riscos, millorar la sostenibilitat i augmentar la confiança dels inversors, els consumidors i la societat en general.

Amb la nova obligació, s'amplia el contingut exigit en l'informe anual de govern corporatiu que han de publicar les societats anònimes cotitzades, en nom de millorar la transparència i facilitant la comprensió de l'organització empresarial i dels negocis.

Una de les conseqüències és que a partir d'ara les empreses afectades hauran de divulgar les polítiques de diversitat de competències i punts de vista que s'apliquin al seu òrgan d'administració respecte a qüestions com l'edat, el sexe, la discapacitat o la formació i experiència professional. Dins de la informació no financera, les empreses hauran d'incloure almenys aquestes matèries
 • Ambiental: contaminació, economia circular i prevenció i gestió de residus, ús sostenible dels recursos, canvi climàtic, protecció de la biodiversitat.
 • Social/laboral: en relació a l'ocupació s'exigirà el nombre total i distribució d'empleats per sexe, edat, país i qualificació professional, el nombre i distribució per modalitats de contractes de treball, la mitjana de contractes indefinits, temporals ja temps parcial, el nombre d'acomiadaments, les remuneracions mitjanes, etc. També altres relatives a l'organització del treball, la salut i seguretat en el treball i les relacions socials, la formació, accessibilitat o igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones. 
 • Drets humans: informació sobre l'aplicació dels procediments de diligència en aquesta matèria, la prevenció de riscos en la seva vulneració i, si escau, mesures per mitigar i reparar els abusos comesos. 
 • Lluita contra la corrupció i el suborn: mesures per prevenir-lo, lluitar contra el blanqueig de capitals i aportacions a fundacions i entitats sense ànim de lucre.
 • Societat: compromisos de l'empresa amb el desenvolupament sostenible; subcontractació i proveïdors; consumidors, amb mesures per a la salut i seguretat dels mateixos, i la informació fiscal, amb els beneficis obtinguts país per país, els impostos sobre beneficis pagats i les subvencions públiques rebudes.
Per facilitar aquesta informació, les empreses hauran de basar-se en marcs nacionals, marcs de la Unió Europea, o marcs internacional:
 • Sistema de Gestió i Auditoria Mediambiental (EMAS), 
 • Pacte Mundial de les Nacionals Unides, 
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, 
 • Acord de París sobre canvi climàtic, 
 • Principis Rectors sobre les empreses i drets humans que posen en pràctica el marc de les Nacions Unides per protegir, respectar i remeiar 
 • Línies Directrius de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE ) per a empreses multinacionals, 
 • Norma ISO 26000,
 • Norma SA 8000,
 • Declaració tripartida de principis sobre les empreses multinacionals,
 • Política social de l'Organització Internacional del Treball, 
 • Iniciativa Mundial de presentació d'Informes de Sostenibilitat de GRI, 
 • Altres marcs internacionals reconeguts.
D'altra banda, aquesta reforma afecta les societats anònimes, a les de responsabilitat limitada i a les comanditàries per accions que, de forma simultània, tinguin la condició d'entitats d'interès públic. Les societats d'interès públic que formulin comptes consolidats també estiguin incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma sempre que el grup es qualifiqui com gran. En tots dos casos el nombre mitjà de treballadors serà superior a 500. Les petites i mitjanes empreses estan exemptes de l'obligació d'incloure una declaració no financera, així com de requisits addicionals vinculats a aquesta obligació.

1 comentaris:

Melissa hogan ha dit...

Geen garantie voor alle aankopen 3%, qualsevol persona interessada hauria de contactar amb nosaltres: donem préstec de 3.000 USD a 150.000,00 USD

Nom ...
Dels fons importeren ($) ...
País / Tel ...
Durada ...

Correu electrònic ******** ZENNITLOANFIRM@GMAIL.COM ******* per més detalls.