25.11.18

Canyelles situa l'ètica, la sostenibilitat i la transparència com els tres grans valors de l'RSE, a la presentació de la Guia "No números" feta per al Col·legi d'auditorsAquest divendres ha tingut lloc la VI jornada d’RSE amb el títol Territori socialment responsable i transparent, organitzada pel Col·legi de Censors i Respon.cat, amb la voluntat de generar un compromís amb la transparència que faci avançar la cultura empresarial del país.

La jornada ha servit per presentar la Guia No números, que el Col·legi de Censors Jurats de Comptes va encarregar a Josep Maria Canyelles, consultor de Vector5. Canyelles és membre de la Comissió d'RSE del Col·legi, que va donar suport a l'elaboració de la Guia amb les seves aportacions.

Canyelles ha començat explicant que el perquè del títol i ha sintetitzat què és l'RSE des d'un punt de vista metodològic. L'autor ha defensat que l'RSE té un caràcter estratègic i proposa que comprèn cinc vectors, laboral, ambiental, social, econòmic i bon govern, i que integra tres valors, l'ètica, la sostenibilitat i la transparència.

Reproduïm la presentació de la Guia:

La informació no financera ha esdevingut matèria obligada per a certes empreses segons estableix la Directiva europea, transposada a final de 2017 via Decret a l'Estat espanyol i pendent d'aprovar-se en forma de Llei. En els darrers anys s'ha generat un consens segons el qual la informació no financera permet disposar d'una imatge més fidel de l'organització en la mesura que permet comprendre millor riscos i oportunitats.

Les matèries que s'hi recullen corresponen a la responsabilitat social empresarial. O més pròpiament, a una selecció d'elements de l'RSE, aquells indicadors que es consideren més rellevants per complementar els informes financers de les grans corporacions. L'RSE és més àmplia: aborda la manera com una organització crea valor per a la societat a partir d'àrees d'impacte que poden ser centrals en l'activitat empresarial o bé mers impactes col·laterals però que els grups d'interès demanen que siguin abordats proactivament.

Indicadors com les hores de formació de les persones de l'equip o el nombre de dones al consell d'administració són dades numèriques objectives. Però l'RSE intenta copsar altres elements més immaterials, com ara el compromís que l'organització manté darrere aquests resultats o com estableix processos de diàleg amb grups d'interès.

El títol d'aquesta guia, amb intenció provocativa, se sosté en una interpretació no ajustada a la realitat de la informació no financera, com si no es pogués expressar per mitjà de guarismes. Però certament, mentre que la informació financera té en el números un aliat consubstancial, la informació no financera entra de ple en un camp més difús, sovint per immaterial, on hi tenen cabuda aspectes no sempre de quantificació fàcil o immediata.

La mesura dels actius intangibles sovint s'havia defugit entenent que era un terreny adobat per a aproximacions massa lliures. Però els intangibles hi són i cada cop més han esdevingut rellevants en la gestió i en la configuració del valor de les organitzacions. I l'RSE forma part d'aquest nou ambient empresarial, marcat per la presència determinant d'actius intangibles en la manera com es crea valor i per l'adquisició de rols nous per a les empreses en el marc d'uns mercats i una societat amb uns grups d'interès més sensibles i exigents.

Aquesta guia mostra què és l'RSE i com es gestiona. També mostra exemples d'algunes organitzacions. Voldríem que dels continguts que s'hi aporten es pogués percebre que no es tracta merament d'aplicar una norma o fer ús d'una llista de comprovació sinó que estem davant d'un enfocament de gestió estretament vinculat al nou ambient de negoci que es va desenvolupant des de fa uns pocs lustres i que es basa en la rellevància creixent dels actius immaterials i, en conseqüència, a la capacitat de l'empresa de comprendre el seu context de sostenibilitat i d'aprendre a crear valor per a tots els grups d'interès. I finalment, es basa en el la necessitat d'esdevenir organitzacions confiables en un moment en què la clientela té un poder creixent en el mercat i la ciutadania manifesta que correspon a les empreses ser proactives per afrontar els immensos desequilibris que presenten les societats i el Planeta.