25.6.16

[ARTICLE] "Castells de focs amb l'RSE?", a Món Empresarial @mon_empresarial

  • Article de Josep Maria Canyelles publicat a la revista Món Empresarial (segon trimestre 2016)
  • La reflexió s'ubica a la secció Decàleg d'experts - Món dirigent, i pretén mostrar una visió crítica davant certs usos de l'RSE.
Per més que una empresa faci col·laboracions socials o hagi incorporat bones pràctiques de gestió ambiental, no es pot parlar en absolut de responsabilitat social si resulta que alhora practica l'elusió fiscal o escanya les pimes proveïdores fins a dessagnar-les.  

Massa sovint ens hem de queixar de les incoherències de la presumpta responsabilitat social de què fa gala alguna empresa.

Però no cal gratar gaire per captar que darrere algunes afirmacions no hi ha compromís o bé aquest afecta sols una part de l'organització.

L'RSE ha de mostrar una aplicació en tots els vectors d'impacte de l'empresa, ja sigui laboral, ambiental, econòmic, social o en el seu bon govern. Una aplicació parcial, que deliberadament cerqui un rendiment reputacional en unes dimensions mentre que miri cap a una altra banda en la resta, no és RSE. Hem de reconèixer que amb algunes bones pràctiques es poden fer castells de focs a l'hora de voler vendre una imatge no ajustada a la realitat. Cal saber-ho i dir-ho.

Aquests anys de crisi algunes grans empreses han pagat els seus proveïdors a 100, 200 i 300 dies, provocant la desaparició de pimes ben gestionades que han tingut un problema d'accés al crèdit. Mentre pagaven tard obtenien grans beneficis. Alguns estudis mostren que un terç del seu benefici provenia de guanys financers pel retard en els pagaments. Que no ens parlin d'RSE!

I benvinguda sigui la crítica, però no contra l'RSE, per descomptat, sinó contra aquelles empreses que diuen equívocament que fan RSE. Que diguin que fan filantropia o ecoeficiència! Però que no confonguin l'opinió pública i els grups d'interès referint-se a RSE.

A una empresa no se li demana que sigui perfecta en la seva RSC, ja que darrera l'RSE hi ha un procés d'aprenentatge i de millora permanent que es va construint damunt una realitat canviant que cal anar comprenent i interpretant. Però, si parlem d'RSE, sí que se li demana que el seu enfocament sigui integral, és a dir, que afecti tota l'organització, de dalt a baix i d'una àrea a una altra.

Josep Maria Canyelles
Coordinador de Respon.cat i soci-consultor de Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat

Món empresarial és una revista d'economia i empresa, nacional i internacional, on experts escriuen sobre direcció i temes d'interès global. Aquest número ja forma part de la nova etapa en què el format i els continguts s'han adaptat per a esdevenir una revista de primera línia sobre economia i empresa, amb entrevistes a les màximes autoritats mundials.
Anterior article a Món Empresarial:
8.6.15 "La base d'una responsabilitat social empresarial", a Món Empresarial