16.8.09

Liderar la cultura de la responsabilitat social

El desenvolupament de l'RSE en el context espanyol ha vingut marcat en excés pel lideratge en el debat públic i el diàleg social entre els grups d'interès. El procés basat en diferents 'potes' per arribar a consensos sobre l'RSE, si bé va poder ser necessari, hauria de donar pas a una fase de major orientació al desenvolupament, el qual no serà liderat des del sector públic sinó que s'ha de focalitzar la iniciativa empresarial.

En diferents moments hem mostrat la preocupació per una institucionalització de la RSE excessivament vinculada a la iniciativa pública i, davant la creació d'una Comissió Estatal de RSE aguditzem aquest temor.

No valorem de manera negativa la implicació de l'Administració, en absolut. Només que aquesta implicació ha de tenir molt identificat quin és el seu sentit, i ara a focalitzar, com va a aconseguir el que es proposa sense caure en una burocratització de la seva comesa. S'ha de ser responsable a evitar un excés de protagonisme públic per raons partidistes, ja que això pot comportar que l'empresariat mitjà percebi que l'RSE forma part de les polítiques i interessos públics més que d'una estratègia empresarial, el que aniria en detriment de la seva comprensió i extensió.

Una iniciativa com la del PSOE instant el Govern a fomentar la cultura de l'RSC ja que és el moment d'expandir la cultura de la sostenibilitat empresarial 'precisament en temps de crisi econòmica com els que vivim', l'hem de considerar en positiu, però trobem a faltar més notícies locals que ens mostrin el lideratge des del món empresarial. No em refereixo tant al que pugui fer cada empresa en concret sinó la institucionalització de l'empresariat en organitzacions diverses.

Ens agradaria una notícia com la que veiem a Londres, on persones de la més alta direcció de més de 50 multinacionals es van reunir al maig a la VIII Cimera de Negocis Responsables per tractar com la crisi econòmica afectarà la Responsabilitat Social de les Empreses. La trobada, que va tenir la vocació d'agrupar els "líders en RSC", pretén servir per compartir les millors pràctiques que s'estan aplicant en responsabilitat social i buscar estratègies en comú per afrontar els reptes de l'RSC per als propers anys.

La preocupació es refereix tant als fòrums empresarials que encara no estan donant la importància que requereix la sostenibilitat i l'RSE, com al risc que els públics empresarials facin cessió d'aquestes responsabilitats i lideratges en el sector públic.

0 comentaris: