23.11.06

RSE i Qualitat

La Responsabilitat Social podria entendre's com una evolució de la Qualitat. De fet, són moltes les similituds que hi observem, entre les quals:

· La qualitat és escoltar, l'RSE també.
· La qualitat és anticipar-se, l'RSE també.
· La qualitat és millora contínua, l'RSE també.
· La qualitat ha de liderar-se, l'RSE també.
· La qualitat és certificable, l'RSE també.

Però hem de dir que són moltes més les diferències que hi ha entre aquestes dues polítiques que les empreses integren. Per posar un parell d'exemples:

· La Qualitat escolta el client mentre que l'RSE escolta les parts interessades;

· La Qualitat dels serveis es constitueix com un deure moral envers els clients, mentre que l'RSE és un deure moral envers els partprenents i la societat en general;

Alhora també hi ha falses similituds. Els èxits de Qualitat han de comunicar-se, i diuen que els èxits d'RSE també s'han de comunicar.

Però el més correcte seria dir que cal comunicar el Triple Compte de Resultats, per tant una bateria completa dels aspectos rellevants, i amb informació dels impactes tant positius com negatius.

Avui qui no tingui Qualitat difícilment pot estar en el mercat. De la mateixa manera, qui no exerceixi la seva Responsabilitat Social no forma part de la societat.

El mercat té les seves regles i les imposa amb fermesa. Ara cal veure fins a quin punt la societat té capacitat per establir per ella mateixa unes regles, uns requeriments, i els pot fer valer per damunt del mercat.

Veure newsletter novembre'06 sencer

Alguns mitjans d'altres països s'han fet ressò d'aquest article. Destaquem especialment la institució argentina ComunicaRSE accedir article

0 comentaris: