17.11.06

Jornada la Qualitat i l'RSC: dos camins cap a l'Excel·lència

Josep Cararach i Ramoneda, President de l'Agrupació Catalana d'Establiments Sanitaris ACES, es complau a convidar-vos a la JORNADA LA QUALITAT I LA RSC: DOS CAMINS CAP A L'EXCEL·LÈNCIA

Presentació

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és la contribució activa i voluntària de les empreses a la sostenibilitat, o altres compromisos socials, econòmics i ambientals. En aquest concepte d'administració s'emmarquen un conjunt de pràctiques i sistemes de gestió empresarials voluntaris que, baix l'objectiu últim de la sostenibilitat, persegueixen l'atenció a les demandes dels col·lectius amb els que es relaciona -personal, accionistes, societat, etc.- generant un nou equilibri entre les seves dimensions social, econòmica i ambiental.

Des d'aquesta perspectiva, les empreses, que representen un paper molt important en la vida de les persones, no només com a generadores de llocs de treball i riquesa sinó també com a agent de desenvolupament social, han de comportar-se com a "bons ciutadans corporatius" ajustats a l'ètica i respecte per les persones i el medi ambient. Les actituds responsables, són ben acollides pels diferents mercats de l'empresa, constituint un avantatge competitiu apreciable.

Així mateix, l'adopció d'un sistema de qualitat certificada és un camí que, en paral·lel o en convergència amb l'RSC, du l'empresa sanitària a una millora notable dels seus procediments de gestió, el beneficiari dels quals és el client extern de l'empresa, comportant un grau de satisfacció més elevat. Moltes companyies asseguradores i el mateix Departament de Salut, que ha establert una pròrroga per a l'adaptació al seu model fins al 31 de desembre de 2006, contemplen la certificació com a pas previ per obtenir l'acreditació, requisit indispensable per concertar l'activitat.

En aquesta jornada, tots els participants donaran llum a la importància d'adoptar camins reconeguts que portin cap a l'excel·lència.


09:30 h Inauguració
Dr. Josep Cararach i Ramoneda, President de l'ACES
Dr. Josep M. Banús. Director Mèdic de l'Institut Català d'Urologia i Nefrologia - ICUN

10:00 h Conferència L'RSC COM A VIA CAP A L'EXCEL·LÈNCIA
Sr. Josep Maria Canyelles. Promotor del Think Tank Responsabilitat Global

10:30 h Taula rodona PER QUÈ IMPLANTAR UN SISTEMA DE QUALITAT?
Sra. Olga Puente. Auditora en cap. Det Norske Veritas - DNV
Dr. Jordi Mauri. Director de Programes. Fundació Avedis Donabedian
Sr. Jordi Besora. Responsable de l'Àrea d'Acreditació Sanitària. COMTEC
Moderador: Dr. Lluís Monset. Director general de l'ACES

12:00 h Descans. Cafè

12:30 h Taula rodona EXPERIÈNCIES D'IMPLANTACIÓ D'RSC EN CENTRES SANITARIS
Dr. Josep M. Banús. President de la Fundació Privada Solidaris
Dr. Jaume Duran. Director gerent de Quirón Barcelona
Sr. Alberto Madrigal Navarro. Coordinador general. Centre d'Oftalmologia Barraquer
Sr. Thomas C. Andresen Gosselin. Responsable d'RSC. Det Norske Veritas - DNV
Moderador: Dr. Lluís Monset. Director general de l'ACES

14:00 h Cloenda

Es prega confirmació d'assistència a: ACES Secretaria. Tel 93 209 19 92. e-mail: aces@aces.es
30 de novembre de 2006
Sala d'actes de l'Institut Català d'Urologia i Nefrologia ? ICUN
C/Brusi, 45 baixos. 08006 Barcelona

Veure PDF

0 comentaris: