20.6.06

Responsabilitat Global promou l'RS de les Administracions

A mesura que la Responsabilitat Social de les Empreses en poc temps ha esdevingut una pràctica reconeguda dins el món empresarial, s'han destapat noves preguntes:

  • Quin ha de ser el paper de l'Administració Pública? Observar? Regular? Incentivar? Desenvolupar polítiques per a la pròpia Administració? Com es concreta en les Administracions Locals?
  • Què vol dir Territoris socialment Responsables? Ha de ser aquest el repte de la RSA? Qui els lidera?
  • Com afecta els treballadors del sector públic? Estem parlant d'Ètica? Què hi diuen els sindicats?

Per reflexionar a l'entorn d'aquests interrogants i en la mesura del possible poder donar-hi resposta, Responsabilitat Global i l'Associació Catalana de Municipis organitzen una jornada per al matí del 12 de juliol, sobre un fenomen que cada vegada és més present a les administracions públiques. Alguna cosa es mou i l'Administració local no pot restar-ne al marge!

PROGRAMA
9'00h. Inauguració
Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya i president del Centre
d'Estudis Jordi Pujol.
Joan M. Roig, president de l'ACM.

9'45h. Responsabilitat Social d'Empreses i Administracions cap als
Territoris Responsables.
Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global

10'30h. Descans

11'00h. Conclusions de la Subcomissió del Congrés.
Carles Campuzano, diputat promotor i portaveu de la Subcom. del Congrés.

11'45h. Presentacions i debat
Ètica pública i treballadors públics
Josep Montoya, secretari de coordinació sectorial UGT
Juan Manuel Tapia, secretari d'acció sindical CCOO

Procediments responsables
Nicolàs Viso, alcalde de Bagà i Carme Arolas, direcció de rel. inter., Diputació de Barcelona: La Compra Pública Ètica
Àngels Mataró, directora de l'Asc.per a les Nacions Unides: Drets Humans i
ciutat
José-Carlos Eiriz, president de Sinergrup: Inserció sociolaboral de col·lectius
vulnerables
Juan-Ignacio Soto, president del Col·legi de Sec., Interv. i Tresorers de
Barcelona
Xavier Pastor, Grec · Resolució de Conflictes: El conflicte públic
Modera: Josep M. Matas, secretari general de l'ACM

13'30h. Cloenda
Ferran Termes, president de l'ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i
Direcció) i autor del llibre Codi d'Ètica.
Josep M. Matas, secretari general de l'ACM.

Es lliurarà gratuïtament a tots els inscrits el llibre "Codi d'Ètica" de Ferran Termes, per gentilesa de l'ACCID, a més d'altres materials. Inscripció gratuïta.

Més informació i inscripcions