15.6.06

Els Territoris Responsables faciliten la comprensió i integració per part de les petites empreses i els diversos agents, segons Canyelles

En la primera sessió de la Trobada Europea d'RSE celebrat els dies 6 i 7 de juny en Alcázar de San Juan, el ponent, Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, va proposar aprofundir en el concepte de Territoris socialment Responsables, amb motiu del marc de reforç i anticipació del retorn de la Responsabilitat Social de cada organització i per la seva major facilitat de comprensió i integració per part de Pimes i els diferents actors del territori.

Canyelles va argumentar l'interès pels Territoris Responsables, després de defensar un enfocament estratègic i no conjuntural de l'RSE, així com la validesa d'aquest enfocament de gestió per a totes les organitzacions, no solament les mercantils sinó també les públiques, les socials, les mutuals, o les universitàries.

En la seva descripció va formular que el fruit de la suma de les interaccions entre organitzacions creixentment responsables en un territori dóna lloc als Territoris Responsables, uns espais on la gestió de l'RS de cada organització es va optimitzant fruit de la pròpia interrelació i identificació de bones pràctiques. En un TR es maximitzen les sinergies orientades a un model de desenvolupament sostenible (econòmic, social, mediambiental, cultural...) atenent les inquietuds de les diferents parts interessades i a partir de la Responsabilitat Social de cadascun dels seus agents.

Va afirmar que cap empresa no pot exercir plenament la seva RSE si no ho fa en un context, un territori, on prevalgui aquest sentit de la responsabilitat de les empreses davant la societat, tant al llarg de la cadena de proveïment o en la compra pública, com en la comprensió per part dels propis ciutadans que són alhora consumidors, votants, usuaris, treballadors, inversors, etc.

Va alertar del fet que el concepte de Territoris Responsables requereix un lideratge compartit entre diferents agents, públics, privats i socials, per a reforçar la capacitat relacional i promoure sinergies globals. La visió d'un Territori Responsable no pot ser una decisió unilateral del sector públic, encara que és bàsica la capacitat d'aquest sector per a integrar l'RSE en la gestió del territori per mitjà dels plans estratègics o altres eines basades en la concertació i l'interès general del territori.

La intervenció de Canyelles, sota el títol de La Responsabilitat Social Empresarial a Europa. Territoris Responsables, va tenir lloc després de la presentació a càrrec de l'alcalde d'Alcázar de San Juan (Ciudad Real). La Trobada Europea sobre l'RSE en el marc de la II Trobada Transnacional del Projecte FAIRWAY i amb la participació de projectes Equal d'Itàlia i Polònia dintre del Equal IN ITINERE, pretenia especialment conscienciar les pimes de la necessitat d'implicar-se per a aconseguir un desenvolupament sostenible i una societat més justa.

L'Ajuntament d'Alcázar de San Juan ha adoptat un clar compromís per a impulsar la incorporació de la responsabilitat social en l'empreses i pimes de la ciutat, compromís aquest que compta amb el suport de les quatre organitzacions empresarials de la localitat que, a través, del projecte Equal IN ITINERE estan cooperant amb l'administració local en el desenvolupament actuacions que permetin en, en primer lloc, difondre el concepte d'RSE en el teixit empresarial de la ciutat, sensibilitzar l'empresariat creant un clima favorable per al seu desenvolupament i, posteriorment, proporcionar-li instruments de suport i assistència tècnica per a la implantació de sistemes integrals de gestió de l'RSE.

0 comentaris: