9.6.06

Llançament del Curs online de RSE per a PIMES

La UOC, per mitjà del programa Universitat Oberta d'Estiu, ofereix un curs virtual, amb l'autoria i docència de Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, pensat per a facilitar que la direcció de les PIMES pugui accedir a un marc formatiu, de reflexió i d'accés a informació assequible als seus interessos i inquietuds.

La Responsabilitat Social és un repte assumible per a la petita i mitjana empresa, la qual sovint ja desenvolupa pràctiques d'excel·lència social en la seva dimensió interna. Per això, avui les pimes estan comprenent l'avantatge competitiu de gestionar de manera integrada i estratègica la seva pròpia Responsabilitat davant la societat i davant les parts interessades començant per les més directament relacionades, els treballadors, els clients i la cadena de proveïment, sense desatendre el marc de relació amb l'exterior amb el qual és possible treballar per un creixement de la confiança i un desenvolupament mutu.

Accés al newsletter Accés a més informació i matrícula

0 comentaris: