4.6.06

Trobada Europea sobre RSE

Com un exemple de RSE aplicada en el territori, trobem l'Ajuntament d'Alcázar de San Juan, Ciudad Real, que ha adoptat compromís clar d'impuls a la incorporació de la RSE a les pimes de la ciutat, amb el suport de les organitzacions empresarials locals. El projecte es fa per mitjà de l'Equal IN ITINERE i permet difondre el concepte d'RSE en el teixit empresarial de la ciutat, sensibilitzar l'empresariat en la creació d'un clima favorable per al seu desenvolupament i, posteriorment proporcionar-los eines de suport i assistència tècnica per a la implantació de sistemes integrals de gestió de l'RSE.

En aquest context, els dies 6 i 7 de juny se celebra el Encuentro Europeo sobre la RSE, on abordaran la situació actual i regulació de l'RSE, la implantació de l'RSE en les pimes, i la inserció laboral dels col·lectius especialment desafavorits.

La ponència inicial serà a càrrec de Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, que situarà l'RSE a Europa i aportarà la seva visió sobre els Territoris socialment Responsables. El programa de l'inici de la Trobada és el següent:

9.15 h. Presentación del Encuentro
10.15 h. La Responsabilidad Social Empresarial en Europa. Territorios Responsables
D. Josep M. Canyelles. Promotor de Responsabilidad Global

11.30 h. La Responsabilidad Social Empresarial en España
Sr. D. Ramón Jáuregui, Pres. Subcomisión RSE Congreso de los Diputados
Sr. D. Orencio Vázquez, Coord. Observatorio de RSE de España
Sr. D. Jesús Bárcenas, Pres. Confederación Española Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

12.30 h. La Responsabilidad Social Empresarial en otros países de la Unión Europea
La RSE en Italia. Sr. D. Francesco de Luca. Università 'G. D?Annunzio' de Pescara.
La RSE en Polonia. Sr. D. Marek Jarzab y Sra. Dª. Zuzanna Wojaczyska.

0 comentaris: