25.4.06

Gestió Estratègica de l'Empresa de Futur. Els avantatges competitius de la Responsabilitat Social

Josep Maria Canyelles dirigirà el proper dimarts 9 de maig un taller, organitzat per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, amb un enfocament de l'RS basat en el Quadre de Comandament Integral (Balanced Scorecard).

Aquesta acció s'emmarca dins de les accions del programa RESSORT de promocio de l'RSE entre les Pimes, que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, juntament amb la Diputació de Barcelona i altres organismes estan promovent amb suport europeu.

Per tal d'adreçar-se al col·lectiu de Pimes, s'ha dissenyat una sessió centrada en el desenvolupament de les empreses, a partir d'una eina de gestió estratègica, i la manera com s'hi pot vincular l'RSE.

La jornada pretén sensibilitzar les pimes i les microempreses de la importància de tractar l'RS com a política incorporada dins l'estratègia central de l'empresa. Ha de ser tractada com una inversió i no com una despesa ja que el fet d'identificar una empresa com socialment responsable comporta una bona imatge d'aquesta i, per tant, la confiança dels consumidors, dels inversors i de tots els altres interlocutors.

L'RSE, tractada fins ara principalment per algunes grans empreses, aporta a les pimes beneficis en reputació, legitimitat i rendibilitat sostenible a llarg termini en la seva relació amb les parts interessades: empleats, clients, empreses i entitats proveïdores, administracions i societat. I és per quest motiu que les petites i mitjanes
empreses no poden quedar-se al marge.

Vegeu tríptic PDF

Web municipal

0 comentaris: