1.4.06

10è Simposi Universitat & Empresa

Josep Maria Canyelles parlarà sobre RSE en el 10è Simposi Universitat & Empresa

Em plau presentar el Simposi Universitat & Empresa que, en la seva desena edició, organitzen conjuntament el Consorci Universitari del Baix Penedès i la Universitat Rovira i Virgili.

Com en edicions anteriors, s’ha procurat que les sessions programades conjuguin adequada- ment continguts i personalitats provinents dels àmbits universitari, empresarial, institucional i social, amb la pretensió de generar un debat de síntesi que sigui enriquidor per als assistents. Des del Consorci sempre hem tingut la certesa que la seu d’uns estudis de Relacions Laborals és el marc idoni per intentar aquesta mútua interrelació, en benefici de l’interès general al qual es pretén servir.

Estem segurs que els temes i els participants s’adeqüen al nivell de qualitat que ha guiat aquest Simposi des del seu inici, amb el desig que l’esforç dels organitzadors sigui profitós per a tots els assistents, i en especial per a l’alumnat universitari. Sigueu tots molt benvinguts.

Benet Jané i Palau
PRESIDENT DEL CONSORCI UNIVERSITARI DEL BAIX PENEDÈS


Taula rodona

Participants: 
  • Sr. Josep Maria Canyelles, promotor de responsabilitat global, Associació per les Nacions Unides, Fundació PereTarrés (URL)
  • Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla, vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la URV
  • Sr. Lluís Foix, director de La Vanguardia Digital. 
• Moderador: Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla, vicede- gà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la URV.

0 comentaris: