27.9.05

La resolució de conflictes com una dimensió de la RSC

La Universitat de Girona ha programat el Postgrau en Mediació Comunitària i Resolució de Conflictes Públics, per aportar coneixements teòrics i pràctics que permetin la intervenció en els conflictes, el seu abordatge i la seva gestió, per a persones que desenvolupen projectes en l'àmbit comunitari, ja siguin de titularitat pública, del tercer sector o del sector empresarial.

Entre les dimensions que s'hi tractaran, hi ha precisament l'empresa i el conflicte en el context social, abordant aspectes com el marc de relacions entre empresa i societat davant el conflicte públic, la gestió alternativa de conflictes com un criteri bàsic per a l'RSE, l'acció social comunitària de l'empresa, i les estratègies col·laboratives des del sector públic en el marc de la RSC.

El postgrau, que es farà del 21 d'octubre del 2005 al març del 2006, està dirigit per Xavier Pastor (Grec · Resolució de Conflictes) i la part de RSC estarà impartida per Josep Maria Canyelles (promotor de Responsabilitat Global). Més informació.