28.9.05

El sector públic ha de ser el primer a exercir el bon govern i la transparència

De la mateixa manera que la societat -i la pròpia economia- demana que les empreses siguin dirigides amb criteris de bon govern i amb transparència suficient envers les parts interessades, en el cas de l'Administració Pública aquesta demanda parteix de la pròpia singularitat del sector, la seva orientació al bé públic, el seu règim de domini monopolístic i l'esperit de la funció pública.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya acordà, el 21 de desembre de 2004, la creació d'un grup de treball sobre bon govern i transparència administrativa, amb l'encàrrec de redactar un informe sobre els principis que han d'orientar les actuacions de les administracions públiques catalanes, dels seus organismes i empreses i dels seus responsables polítics i professionals, per tal d'assegurar la transparència en la gestió dels recursos públics i la igualtat en l'accés a la informació sobre aquesta gestió per part de tots els ciutadans, organitzacions i empreses.

El grup de treball ja ha lliurat el seu treball el qual està accessible a http://www.gencat.net/justicia/inf_bongovern/index.htm

0 comentaris: