21.8.22

Canyelles parla sobre RSE en el nou ordre mundial en un fòrum colombià

Josep Maria Canyelles ha fet una xerrada sobre la responsabilitat social integral de les empreses en el nou ordre mundial cap al qual s'encamina la societat. Canyelles ha exposat el sentit de la responsabilitat social a les empreses per passar a abordar la vinculació amb la governança i el reforçament de societats desenvolupades.

La intervenció ha estat feta en un fòrum d'Antiòquia (Colombia), si bé amb persones de diferents orígens llatinoamericans. El fòrum porta per nom"Tertulia ética civil - Amigos de Carlos Upegui" i és liderada per Hernán Saldarriaga, sociòleg i periodista, que fa molts anys que impulsa la reflexió ètica des de www.iletica.org.co.

Es tracta d'un grup de professionals conformat per líders empresarials, socials i acadèmics que es reuneixen mensualment des de fa quinze anys per abordar qüestions d'importància per a Antiòquia, Colòmbia i el món.