28.7.22

Postgrau en Gestió de la Responsabilitat social corporativa i sostenibilitat ESCI-UPF

  • El Postgrau en Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i sostenibilitat d'ESCI-UPF ofereix una visió global dels diferents aspectes que inclou l'RSC en un marc de referència internacional.
  • Josep Maria Canyelles (Vector5 i Respon.cat) és professor del postgrau i també forma part del Comitè assessor juntament amb Beatriz Bayo (Grup Mango) i  Patricia Reverter (KPMG).
POSTGRAU EN GESTIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA I SOSTENIBILITAT (web)

PRESENTACIÓ

1) INTRODUCCIÓ

La responsabilitat social (RS) ha esdevingut un aspecte clau de gestió per a organitzacions i empreses. Els diferents àmbits d'aplicació en una organització (bon govern, econòmic, de drets humans, laboral, mediambiental i de relació amb la societat) s'han situat, per la seva importància, a l'eix dels debats tant interns com externs. Tanmateix, l’adequat diàleg i relació amb els grups d'interès constitueix un dels pilars bàsics en què es fonamenta aquesta política i enfocament així com una font d'informació per a la creació de valor i competitivitat de les organitzacions.


El Postgrau en Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i sostenibilitat d'ESCI-UPF ofereix una visió global de tots els aspectes fonamentals que abraça aquest concepte en una organització, en un marc de referència internacional. En aquest sentit, entre d'altres, inclou totes les fases i passos en la implementació de la RSC i la sostenibilitat en una organització, com ara: l'establiment de les bases i l'estratègia, l'elaboració de polítiques i compromisos, la gestió dels diferents àmbits i el desenvolupament de les instruccions i procediments interns i externs necessaris, el diàleg i la relació amb els grups d'interès, els diferents sistemes de rendició de comptes i reporting, així com tots els altres aspectes, iniciatives i relacions internes i externes que puguin tenir relació en aquest àmbit amb una organització.

Aquest postgrau té com a objectiu fonamental donar a conèixer amb profunditat tots els aspectes i àmbits de la RSC, així com la seva aplicació i gestió en les diferents organitzacions i, especialment, en l'àmbit empresarial amb un enfocament eminentment professionalitzant i pràctic. D'altra banda, també s'aprofundeix en les diferents tendències i iniciatives més rellevants internacionals, tant les actuals com les de futur. Tot això a partir de casos reals i d'exemples de bones pràctiques, amb l'objectiu que els alumnes adquireixin les competències adequades per entendre i gestionar correctament aquests àmbits a les diferents organitzacions i entorns.2) AQUEST POSTGRAU ET PERMETRÀ

• Tenir una visió àmplia, global i també aplicada de la RSC, especialment a l'entorn empresarial.

• Conèixer els diferents aspectes i conceptes relacionats (sostenibilitat, economia circular, economia alternativa, enfocament ESG, índexs de borsa i fons d'inversió sostenibles, anàlisi de sectors, acció social, etc.).

• Gestionar els diferents àmbits d’aplicació de la RSC en una organització.

• Elaborar i gestionar procediments, protocols i instruccions (codis ètics, codis de conducta, etc.).

• Dur a terme el reporting adequadament en funció de les característiques de l'organització.

• Comprendre les diferents iniciatives i marcs normatius a nivell internacional.

• Etc.3) PERFIL DELS ALUMNES

• Recent graduats – Persones que vulguin desenvolupar la seva carrera en l'àmbit de l'RSC.

• Professionals, emprenedors i gestors - Persones amb interès a incorporar o impulsar l'RSC a la seva institució.

• Reorientació professional – Persones que vulguin reorientar la seva carrera professional posant especial èmfasi a l'RSC.4) SORTIDES PROFESSIONALS

• Direcció / Coordinació d'RSC.

• Responsable encarregat/da de la gestió, certificació i monitorització dels aspectes d'RSC.

• Directiu/va o responsable encarregat de la gestió i implementació de l'RSC.

• Tècnic/a d'RSC.

• Consultoria d'RSC.5) PROGRAMA

El postgrau, impartit per professionals i experts de diferents empreses i organitzacions de diferents sectors de referència amb un alt compromís i implementació de l'RSC, s'estructura en quatre mòdulsMÒDUL I. INTRODUCCIÓ: ASPECTES BÀSICS

En aquest mòdul es fa una introducció i un aprofundiment al concepte de responsabilitat social i una visió general de tots els àmbits relacionats (sostenibilitat, economia verda i circular, environmental, social and governance-ESG, etc.). Així mateix, s'analitzen els conceptes bàsics d'ètica i la relació amb l'RSC. Finalment es fa un cas pràctic de dilemes ètics i presa de decisions en una organització.

Continguts

• Introducció: aspectes bàsics i exemples d’aplicació en diferents àmbits i sectors. Casos empreses.

• Conceptes bàsics d’ètica. El relativisme.

• La Responsabilitat Social Corporativa: definició, evolució, tendències i dimensions d’aplicació.

• L'RSC i la seva relació amb altres conceptes.

• Cas pràctic de dilemes ètics i presa de decisions en una organització.MÒDUL II. LA GESTIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL

En aquest mòdul s'aprofundeix en el concepte i en tots els aspectes relacionats amb els grups d'interès. D’altra banda, es dóna una visió global dels diferents àmbits de gestió de l'RSC en una organització (bon govern, aspectes econòmics, de drets humans, laborals, mediambientals i de relació amb la societat) i de les diferents accions realitzades. A cadascun dels àmbits s'analitzen casos pràctics explicats per les mateixes empreses i organitzacions que els duen a terme.

Continguts

• Parts interessades, definició i relació amb les organitzacions. Matrius de materialitat i identificació d’aspectes rellevants d'RSC.

• Els diferents àmbits de gestió de l'RSC a les organitzacions i les seves activitats

• Codis ètics i altres protocols. Procediments i instruccions interns i externs.

• Casos pràctics.MÒDUL III. INICIATIVES INTERNACIONALS. COMUNICACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE SOSTENIBILITAT. EL REPORTING

Aquest mòdul aprofundeix en les diferents iniciatives internacionals més importants en matèria d'RSC (Global Compact de les Nacions Unides, l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, Bcorp, etc.). D'altra banda, també aprofundeix en tots els aspectes de reporting (visió general de les diferents normatives i metodologies, Global Reporting Initiative-GRI, directives i estats d'informació no financera, etc.), insistint de nou a les matrius de materialitat amb l'objectiu enfocar adequadament els aspectes més rellevants de RSC en una organització. A cadascun dels àmbits s'analitzen casos pràctics explicats per les mateixes empreses i organitzacions que els duen a terme.

Continguts

• Normativa i legislació relacionada amb els diferents àmbits de l'RSC/sostenibilitat.
• Organitzacions, institucions i iniciatives d'RSC/sostenibilitat a nivell internacional.
• Altres marcs i iniciatives específiques.
• El reporting en RSC/sostenibilitat: directives i normativa. Estàndards internacionals (Global Reporting Initiative-GRI, etc.), estats d'informació no financera, etc.
• Sistemes certificats de gestió dels àmbits de l'RSC (SA800, etc.)
• Casos pràctics.MÒDUL IV. ALTRES ASPECTES RELACIONATS. L'ACCIÓ SOCIAL

En aquest mòdul s'aprofundeix en les diferents iniciatives d'economia alternativa (comerç just, negocis a la base de la piràmide, etc.), les empreses socials, la banca ètica i les inversions responsables, els microcrèdits, el voluntariat des de dins i fora de l’organització, la relació amb les ONG, la innovació, les competències i les habilitats per al canvi en tots aquests aspectes. A cadascun dels àmbits s'analitzen casos pràctics explicats per les mateixes empreses i organitzacions que els duen a terme.

Continguts

• Iniciatives d’economia alternativa.
• Banca ètica i inversions responsables.
• Empreses socials.
• Fons d’inversió solidaris i índexs borsaris sostenibles.
• L’acció social i la filantropia.
• Innovació i RSC.
• Casos pràctics6) SESSIONS I TAULES RODONES

Durant la durada del postgrau hi haurà la possibilitat (en funció de les possibilitats d'organització) d'assistir a diferents taules rodones/conferències relacionades organitzades a l'entorn de la UPF.

7) AVALUACIÓ

Per a poder superar el postgrau cal una assistència mínima a les sessions d'un 80%. Així mateix, havent assistit com a mínim a aquest nombre de sessions, l'avaluació del postgrau es realitza a través de l'elaboració i la presentació d'un treball de final de postgrau per part dels alumnes. Aquest treball es duu a terme durant tot el postgrau amb el seguiment d'uns tutors assignats i mitjançant unes reunions (o fites). Aquestes reunions (4) s'estableixen per realitzar el plantejament, l'orientació i el seguiment adequat als diferents alumnes.8) PROFESSORAT (web)

El postgrau és impartit per experts acadèmics i professionals en actiu en matèria d'RSC de gran prestigi pertanyents a diversos sectors.

Direcció

Xavier Carbonell - Coordinador acadèmic i professor a ESCI-UPF. Director de la Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa a ESCI-UPF.

Ester Oliveras - Professora agregada del Departament d'Economia i Empresa. Vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat de la UPF.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ester-oliveras/Comitè assessor

Beatriz Bayo (Directora d'RSC del Grup Mango)

Patricia Reverter (Sòcia de sostenibilitat i bon govern de KPMG)

Josep Maria Canyelles (soci fundador de Vector5 i coordinador de Respon.cat)