24.5.22

Presentació del Pla d'RSC del MNACTEC amb la participació de Josep Maria Canyelles

  • Pla d’actuacions de responsabilitat social 2022-2024 recull les accions perquè el MNACTEC es consolidi com a museu sostenible.
  • Josep Maria Canyelles, soci-consultor de Vector5, ha situat els reptes i tendències que les organitzacions poden abordar des de la gestió de la responsabilitat social adoptant un sentit de propòsit. 


El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha presentat el Pla d’actuacions de responsabilitat social corporativa 2022-2024, que recull les accions que el MNACTEC durà a terme per consolidar-se com a museu sostenible i millorar la vinculació amb els diversos grups d’interès amb qui es relaciona.

En l’acte de presentació han assistit Sònia Hernández, directora general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Jaume Perarnau, director del MNACTEC; Gemma Sallés, sòcia i consultora de Get a Partner, i Josep Maria Canyelles, soci-consultor de Vector5, i expert i formador en responsabilitat social de les empreses i organitzacions.

Canyelles ha reflexionat sobre el sentit de l'RSC en les organitzacions i com ha arribat a ser un enfocament de gestió tan estratègic. Alhora ha parlat de la tendència a desenvolupar un sentit de propòsit superior, una orientació a crear valor compartit. Vector5 acompanya organitzacions de tota mena, per dimensió o sector, en l'aprofundiment de la seva responsabilitat envers la societat, i va ser pionera a desenvolupar aquest enfocament de gestió en organitzacions públiques, socials, culturals i museístiques.

El Pla de responsabilitat social corporativa (RSC) és un projecte del MNACTEC per consolidar-se com a museu sostenible, entenent la sostenibilitat en les seves vessants econòmica, social i ambiental, i per engegar un procés de participació ciutadana i de major vinculació amb la societat. El Pla defineix més de 125 accions d’RSC que cal portar a terme per esdevenir un museu sostenible en els propers anys.

En la redacció del document hi han participat tots els grups d’interès amb qui es relaciona el MNACTEC i s’han proposat accions per a tots ells. També s’ha creat una comissió d’RSC, que vetllarà per la implementació del pla i els seus resultats.

Llegir nota de premsa