12.5.22

Es crea a Euskadi un model per treballar la Responsabilitat Lingüística Empresarial, que té en compte les reflexions de Responsabilitat Global

  • El Clúster de Sociolingüística i la Universitat del País Basc han creat un model per treballar la Responsabilitat Lingüística Empresarial
  • Han publicat una guia per aplicar el model a les empreses situades en qualsevol entorn sociolingüístic.
  • Aquest és el principal resultat de la 5a fase del projecte Eralan, creat l'any 2008 amb l'objectiu de consolidar l'ús del basc en el món laboral.

“Model de Gestió de la Responsabilitat Lingüística (Model EEL). Guia ERALAN5 ” ofereix recursos per treballar la responsabilitat social Lingüística entre els temes de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), destacant els beneficis de les normes ètiques i socials per a la gestió lingüística.  

L'objectiu és oferir una eina per a la implantació de la gestió avançada de la diversitat lingüística, en la qual el basc serà una força forta en l'àmbit socioeconòmic.

Els autors de la guia són Auxkin Galarraga (UPV/EHU), director del projecte Eralan, i Belen Uranga (Clúster de Sociolingüística) coordinadora. Així mateix, a més dels autors, en la creació de la publicació s'han implicat diversos experts i actors de l'àmbit sociolingüístic, acadèmic i empresarial. El projecte Eralan s'està desenvolupant amb el suport del Govern Basc i la Diputació de Guipúscoa.

La Guia incorpora algunes referències a Josep Maria Canyelles per alguns articles, presentacions i col·laboracions en matèria d'incorporació de la llengua a la gestió de l'RSC, entre els quals la guia "Empresa i llengua. Un enfocament de responsabilitat social empresarial per a aportar valors a tots els grups d'interès" del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

El model es basa en el compromís voluntari de l'empresa, que pretén treballar la gestió de la diversitat lingüística des del punt de vista de la millora contínua i la contribució a llarg termini que l'empresa pot fer als beneficis culturals i socials.

La qüestió de la llengua s'integra en el sistema de gestió global. No és, doncs, una mera activitat annexa; al contrari, és un conjunt d'iniciatives que enriqueixen els objectius estratègics globals de l'empresa. En concret, forma part del sistema de qualitat. El model proposa una trajectòria per incorporar la responsabilitat lingüística en els processos de millora contínua que les empreses ja tenen implantades i en les metodologies per treballar la responsabilitat social.

Una de les principals virtuts del model és la seva adaptabilitat a les característiques de l'empresa. Es proposa com un model obert perquè les empreses s'adaptin de manera autònoma a les seves característiques. És possible treballar determinats apartats del model, en particular per adaptar-se als recursos i oportunitats de què disposen les Petites i Mitjanes Empreses (pimes).

La implicació dels consultors és molt útil per adaptar i aplicar el Model EEL en una empresa. No obstant això, les empreses poden aplicar les eines i les directrius contingudes en aquesta guia pràctica per si mateixes.

Notícia original (en basc) / traducció automàtica

Accés directe a la Guia (ara per ara solament en basc)