29.5.22

Explicació de la definició actualitzada de Responsabilitat Social Corporativa

He publicat la nova Definició de Responsabilitat Social. Una proposta per als nous temps, que actualitza les que vaig fer al 2007 i al 2014. Quan vaig fer l'actualització del 2014 vaig ser transparent explicant els canvis a Definició de Responsabilitat Social. La que he usat durant els darrers set anys, i així mateix faré ara.

Tal com he explicat, no suposa cap gran canvi sinó senzillament la incorporació d’alguns conceptes que han anat esdevenint part central de la responsabilitat social i, de fet, el reflex del model de la Pauta de progrés que vaig modelitzar al 2011. 

He fet aquestes tres modificacions, per ordre del text:

 1. He generalitzat l'ús d'organització en lloc d'empresa en alguns llocs, donat que cada cop són més les organitzacions que gestionen l'RSC que no són empreses mercantils, si bé el concepte d'empresa podria ser aplicable a la majoria d'elles.
 2. Incorporo el repte del propòsit empresarial, que malgrat de des del 2011 en parlo, no s'ha convertit en un concepte d'ús comú en el sector fins més recentment. Per tant, substitueixo "En la seva màxima expressió, i més connectada amb el sentit estratègic, pretén..." per "En el seu màxim nivell de compromís, conforma una empresa o organització amb propòsit...".
 3. Incorporació de llenguatge de gènere en alguns mots (accionistes, treballadors, clients, ciutadans).

A més, hi he fet els següents tres afegitons:

 1. Afegitó de l'aclariment sobre el sentit de compromís no reactiu: "L’RSC no es limita a donar resposta de manera reactiva sinó que suposa complir i posar al dia permanentment els compromisos presos per l’organització [vg. etimologia]". 
 2. Afegitó sobre les tendències per tal d'incorporar alguns conceptes clau i no desvincular-los del marc general que suposa l'RSC: "Les tendències actuals en RSC precisament tendeixen a trencar els marcs departamentals i obliguen a interrelacionar àrees: economia circular, empresa saludable, bon govern i propòsit empresarial, o un renaixement de les matèries socials ara com a component estratègic". 
 3. Afegitó dels ODS aclarint que són un ajut: "Algunes iniciatives com els Objectius de Desenvolupament Sostenible contribueixen a marcar un full de ruta i ajuden a prioritzar ja que metodològicament actuen com la veu de la Humanitat, expressada per Nacions Unides, a partir dels grans consensos entre les parts". 
En resum, i destacant allò més rellevant: he donat més rellevància al propòsit empresarial, hi he afegit i vinculat les tendències més rellevants, i he enfatitzat que no és un enfocament reactiu.
 
No cal que faci referència a tot el que mantingut perquè, com no podia ser d'altra manera, és la majoria de coses. Però sí que voldria destacar alguns elements significatius de la definició, i que ja hi eren en aquests darrers anys:
 1. La responsabilitat social és la responsabilitat envers la societat, usant la definició per desfer l'error freqüent derivat del caràcter polisèmic de "social": la responsabilitat envers la societat inclou tots els vectors, social, econòmic, ambiental, laboral i bon govern.
 2. Segueixo parlant d'excel·lència social. Parlo d'aquest concepte a l'article L’empresa ha de passar de l’excel·lència operativa a l’excel·lència social. Però sobretot voldria destacar que l'RSC i l'impacte social es basa en una organització ben gestionada, amb qualitat, i que projecta aquesta excel·lència de gestió en àrees fins ara desconegudes per a l'empresa.
 3. Segueixo parlant de l'orientació a crear valor compartit, com el gran repte d'aquesta excel·lència social de l'empresa, ara també referenciada com a empresa amb propòsit.
 4. Segueixo vinculant el compromís amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat global, per evidenciar que la sostenibilitat ha de ser global, tant en el sentit de mundial com de transversal, però posant la persona en el centre a partir del desenvolupament humà.
 5. Segueixo vinculant un enfocament d'RSC amb la incorporació a les polítiques de l'empresa i, així, al seu caràcter integral i integrat.
 6. Segueixo explicant la metodologia bàsica de l'RSC, que col·loquialment sovint es perd de vista i és el que dona sentit a parlar amb propietat d'RSC.
 7. Segueixo referenciant l'origen empresarial i la vinculació a la gestió dels actius intangibles, ja que encara ara tendeix a confondre's amb una mera evolució de la filantropia.
 8. Finalment, segueixo fent referència a les denominacions equivalents d'RSE, RSA, RSO i RSU, per mantenir el focus en la projecció a cada realitat sectorial diferenciada.