28.1.16

Contribució al Dia mundial contra l'escalfament planetari

Avui 28 de gener se celebra el "Dia mundial contra l'escalfament planetari" derivat de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, també anomenat "Dia mundial per a la reducció de les emissions de CO2".

Aquest dia va ser designat per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) amb l'objectiu de crear consciència i sensibilitzar els habitants del nostre planeta sobre el canvi climàtic i els impactes ambientals que aquest ocasiona.

L'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle tals com el diòxid de carboni, el metà, els òxids nitrosos i els clorofluorocarbonats provoquen el que s'anomena “escalfament global”, un fenomen que està generant canvis en el clima que afecten a la vida planetària.


La contribució de Responsabilitat Global a la lluita contra les emissions la vaig explicar fa uns dies:
Deixar de posseir un cotxe m'assegura que solament faré servir vehicle privat quan sigui estrictament necessari, ja que l'hauré de llogar sigui per les vies convencionals o preferentment per mitjà de plataformes col·laboratives. Es tracta, doncs, d'una opció per la reducció de les emissions, però també per la millora de la mobilitat, pel transport públic, i per un estil de vida una mica menys basat en el posseir i una mica més en el compartir.

0 comentaris: