1.1.15

Primer dia 2015. 365 oportunitats.

Primer dia de l'any 2015. Primer dia d'un seguit de 365, cadascun dels quals serà una oportunitat per a redreçar el rumb, per trencar la inèrcia.

Per raons de sostenibilitat, no podem deixar per als nostres fills uns problemes ambientals dels que ja tenim evidència i consciència però sobre els quals encara no estem mostrant tot el compromís no desplegant tot el potencial. Per raons ètiques i humanístiques, no volem deixar per als nostres fills uns problemes socials i de governança, que nosaltres hem rebut heretats però que hem contribuït a fer més grossos.

Desitgem que aquests siguin uns dies per a l'acció, una successió d'ocasions certament aprofitades, localment i globalment. Acció mesurada però amb determinació; acció combinada amb introspecció. Esperem que aquests siguin dies per al canvi des de la consciència, per a la revolta des del compromís. Deixem enrere models antics, disfuncionals, a voltes rancis, i explorem sense por les formes noves. Si no fos per la por, que encara ens detura massa...

Un vell paradigma en les organitzacions, en la política, en l'economia, en l'esfera pública, hauria d'anar quedant superat. Depèn de cada persona. Depèn de cada actitud. Depèn de cada moment. Fem possible a cada moment, a cada situació, a cada conjuntura, la veritat, el respecte, la sostenibilitat, la responsabilitat, la democràcia, la creació, la felicitat.

Esperem poder contribuir, amb l'enfortiment de la gestió de la responsabilitat social, a fer possible que les empreses i les organitzacions siguin actors destacats en aquest procés de canvi accelerat que hem de viure necessàriament. A fer possible que les persones trobin dins les organitzacions i en la relació amb elles un espai per a créixer i desenvolupar-se. A fer possible que la societat trobi en les empreses i les organitzacions uns agents capaços de crear valor econòmic i social, fent-se seus els reptes de la comunitat i les inquietuds socials.