18.12.06

Reflexions de les Trobades Empresarials de Vic

"Per a les empreses, les regles del mercat ja no són l'únic factor a tenir en compte. La societat ha començat a jugar un paper important"

"Les empreses, les administracions públiques i les organitzacions socials han de col·laborar per crear territoris socialment responsables"

"Per als professionals d'avui, el sou ja no és lúnic factor per valorar el que els ofereix l'empresa... les pimes tenen l'oportunitat de captar talent"

"Un ha de ser empresari de si mateix"

Josep Maria Canyelles, promotor de www.responsabilitatglobal.com. Xerrada 90', 24 d'octubre de 2006. Trobades Empresarials Vic.

Més informació Reflexions de totes les Trobades Empresarials Vic

0 comentaris: