19.12.06

El Llibre Blanc de l'RSE es va presentar oficialment

Després d'un any i mig de treballs de la Subcomissió, el Congrés de Diputats i Diputades va acollir la presentació oficial d'un document que de fet ja era públic. En contra del previsible, el document ens va ser lliurat només en format word dins un pen-drive. De fet, estem davant un interessant document però llarg, amb més de 300 fulls, i que presenta com a part més operativa unes conclusions que ja havien estat presentades formament al juny passat.

El document es divideix en tres parts: 'constatacions' (conclusions de caràcter general que poden extreure's de les compareixences dels 59 experts), 'directrius generals' i 'recomanacions' finals a la vista de les experiències i de les anàlisis produïdes

Més enllà de les qüestions formals, ara caldrà observar si el Llibre Blanc serveix al seu objectiu, potenciar l'RS de les empreses i servir de base al govern per a elaborar un marc de polítiques públiques en la matèria.

Respecte al primer punt, la mera existència del Llibre -i la finalització del procés- ja serà bona perquè l'ambigüetat dels legisladors i l'administració pública sobre la matèria no afavoria la proactivitat de les empreses. Pel que fa pròpiament a l'acció pública, també es deixarà enrere una visió simplista tendent a dominar la realitat per la via de la llei, per avançar cap a una comprensió més rica en matisos, en reptes compartits, en recomanacions per a totes les parts.

Des de Responsabilitat Global volem mostrar la nostra satisfacció pel procés, en el qual vam poder prendre-hi part, i pel resultat on es manifesten consensos importants, i també la nostra esperança en l'impacte positiu.

0 comentaris: