13.7.06

Proposta RSA 2: Voluntariat dels treballadors públics

En el marc de la Jornada "Responsabilitat Social de l'Administració Pública", Josep Maria Canyelles ha llançat una proposta dirigida tant als Ajuntaments com al conjunt de sector públic, per tal que promoguin programes de Voluntariat Corporatiu, a partir de la implicació d'aquells treballadors públics que voluntàriament vulguin comprometre's en accions socials d'entitats sense ànim de lucre.

Recentment algunes empreses en tot el món han desenvolupat programes per a promoure i facilitar que els propis treballadors s'impliquin en accions de voluntariat.
El voluntariat d'empresa el podem definir com el conjunt d'accions desenvolupades per part d'una empresa per iniciativa pròpia i de manera voluntària, dirigides a contribuir al desenvolupament social, cultural i ambiental de la comunitat, en què intervenen treballadors, com a part de l'estratègia de RSE.

Els programes de Voluntariat Corporatiu són una forma de mostrar i fer efectives les relacions de mútua confiança amb la comunitat, aportant valor a la comunitat, als treballadors i a la pròpia empresa. Certament pot semblar que una empresa ho faci com una pràctica d'acció social. Algú podria creure que fins i tot d'imatge! Però el més interessant és que la motivació ve donada per una recerca de nous estils de gestió del talent humà. Per a les noves necessitats de l'empresa, els nous contextos socials i les motivacions de les persones, els cursos de formació no tenen capacitat per alinear les persones vers l'estratègia i generar compromís... Calen altres eines, entre les quals models de gestió per valors, eines de comunicació de l'estratègia, enfocaments de responsabilitat social, etc. El voluntariat d'empresa o corporatiu té aquesta capacitat de facilitar el desenvolupament de valors i habilitats socials, aprendre a afrontar situacions diferents, treballar en equips diversos, compartir el coneixement, etc.

Josep Maria Canyelles té un ampli coneixement del món associatiu i de voluntariat com també de l'Administració Pública. A banda de la seva implicació com a voluntari en entitats educatives i culturals, ha dirigit l'Institut Català del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya, ha estat regidor de Plans Integrals de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i ha dirigit la consultoria Projectes Socials de Fundació Pere Tarrés (URL).

Els ajuntaments, empreses públiques o altres ens de l'administració, podeu demanar més informació sobre aquest programa posant-vos en contacte amb Josep Maria Canyelles.