1.7.06

Informe i recomanacions de la Subcomissió d'RSE del Congrés


Ara fa dos anys, el Congrés iniciava el procés de creació d'una subcomissió parlamentària per afrontar quin havia de ser el paper de l'Administració Pública davant la Responsabilitat Social de les Empreses.

Aquest fet va ser altament positiu per tal de fomentar un espai de diàleg i també -diguem-ho clar- per evitar que el món de la política pogués entrar a legislar sense un coneixement proper de la matèria amb el risc que aquesta precipitació podia suposar.

Aquesta setmana s'han fet públiques les conclusions, incorporades en un dens document que sintetitza de manera estructurada les aportacions fetes per la cinquantena d'experts que van fer les seves compareixences.

Podeu accedir als següents documents:
· Informe complet (329 pgs)
· Recomanacions (41 pgs)
· Compareixença de Josep Maria Canyelles

Us hem elaborat un extracte de les recomanacions:

¿Està justificada la iniciativa dels Governs en un àmbit en el qual el lideratge resideix en la pròpia societat, i més en concret, en les pròpies empreses i on la voluntarietat constitueix una nota definitòria de tota aquesta aproximació? D'entrada, hem d'afirmar que estem convençuts que sí (...). En aquest sentit, optem per:

1.- Una política que acompanyi les empreses, especialment la PIME, en una estratègia i un recorregut que ha de fer-les més competitives i sostenibles...
2.- Una política orientada a promoure la modernització i adaptació de les relacions laborals...
3.- Una política orientada a promoure el reforçament, l'adaptació i la modernització del nostre Estat del Benestar...
4.- Una política orientada a promoure una forma de governar les societats complexes, basades en la confiança, en la iniciativa de la societat, i en les aliances entre el sector públic i el sector privat.
5.- Una política que incorpori la preocupació per l'impacte en matèria de drets humans de les empreses amb una forta presència internacional.

RECOMANACIONS

La Subcomissió recomana les següents mesures promotores de l'RSE:
· Fomentar mesures d'autorregulació empresarial sectorial, impulsades per les associacions empresarials sectorials.
· Promoure accions de sensibilització, formació i intercanvi de bones pràctiques per a empreses
· Elaborar i difondre memòries de sostenibilitat
· Intensificar la transparència i el Bon Govern
· Impulsar l'elaboració de la triple memòria per part de totes les empreses cotitzades.
· Implantar a les empreses sistemes de gestió que integrin els aspectes ambientals, socials, econòmics i de qualitat.
· Importància d'unes relacions laborals de qualitat en l'RSE.
· Fomentar la igualtat entre homes i dones
· Promoure la investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i) per a generar productes i serveis innovadors relacionats amb les noves demandes socials.
· L'RSE forma part d'una estratègia per a la millora de la productivitat. Concebre l'RSE com una exigència de la competitivitat global
· Promoure activitats d'acció social de l'empresa.
· Implantar programes de desenvolupament de proveïdors
Elaborar una política de compres i contractacions on prevalgui l'RSE de les empreses proveïdores.

Recomanacions destinades a les administracions públiques:

· Impulsar la Inversió Socialment Responsable (ISR)
· Promoure reduccions fiscals. Bonificacions en la Seguretat Social. Promoure un marc fiscal favorable per a les empreses
· Incloure en els plecs públics de compres i contractacions aspectes on prevalgui l'RSE
· Regular l'elaboració de memòries de sostenibilitat de les empreses de l'IBEX 35
· Promoure la Responsabilitat Social en la pròpia gestió de les Administracions públiques i Institucions dependents.
· Enfortir el moviment associatiu dels consumidors
Liderar iniciatives per a promoure Aliances Públic Privades per al desenvolupament vinculades a l'agenda de l'RSE i els Objectius del Mil·lenni.

Recomanacions destinades a altres actors:

· Promoure la incorporació de l'anàlisi ISR en les decisions d'inversió.
· Realització de campanyes de difusió del Consum Responsable
· Major implicació dels mitjans de comunicació
· Incorporar criteris de responsabilitat a la gestió de les organitzacions del tercer sector i empreses de l'Economia Social
· Cap a la societat responsable: promoure la Responsabilitat Social de totes les organitzacions0 comentaris: