28.7.06

Contrapartida d'exemplaritat

En la ponència RSE+RSA+RSO --> TSR, Josep Maria Canyelles hi fa la següent afirmació:

Tota política pública té com a contrapartida necessària per a la seva legitimitat un deure d'exemplaritat

Amb aquesta declaració intenta sintetzar la filosofia de la Responsabilitat Social que també atany les organitzacions públiques.

Es pot demanar la ponència, també anomenada Responsabilitat Social d'Empreses, Administracions i Organitzacions: un camí vers els Territoris Responsables, aquí.

Aquesta ponència va ser la base de la intervenció de Josep Maria Canyelles en el marc de la Jornada RSA! Responsabilitat Social de les Administracions Públiques, coorganitzada per Responsabilitat Global i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

L'autor desitja que us sigui suggerent, alhora que us demana que li pugueu retornar tots els suggeriments, opinions, crítiques que, si és el cas, vulgueu fer-hi: aquest és un enfocament innovador i totes les opinions són benvingudes!

També podeu accedir al newsletter de la Jornada.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: