3.11.19

Sessió informativa sobre l'aplicació de la Llei d'informació no financera i diversitat en el sector salut i social


La sessió organitzada conjuntament amb el Consell Tècnic Assessor de RSC, Faura-Casas auditors consultors i Vector5, vol donar resposta a les novetats que introdueix aquesta nova norma i com impactarà en les organitzacions associades, del sector salut i social.

El Congrés dels Diputats va aprovar la Llei sobre informació no financera i diversitat, que deriva de la transposició a Espanya de la Directiva de divulgació d’informació no financera i diversitat (2014/95/EU).

La nova norma obliga a les societats que compleixin amb certs criteris a presentar un estat d’informació no financera (EINF) en el seu informe de gestió anual, que contingui informació relativa a qüestions mediambientals i socials, relatives als treballadors, al respecte dels drets humans, lluita contra la corrupció, accions sobre accessibilitat universal i discapacitat, entre d’altres.

La publicació d’informació no financera és un pas important en el món de la responsabilitat social corporativa, que suposa un potencial de generació de valor per als grups d'interès i per les organitzacions.

La divulgació d’aquesta informació contribuirà a millorar la transparència i permetrà la comparabilitat entre empreses de la informació divulgada.

Una sessió dirigida a gerents, direccions econòmic-financera, de responsabilitat social corporativa, i tots aquells professionals que directa o indirectament participen en aquest àmbit. De

10.00 a 12.00 h
Sala d'Actes
La Unió
C/ València, 333, Barcelona
Posa-t'ho a l'agenda
Com arribar-hi
Sessió gratuïta Aforament limitat
Inscripció
#ResponsocialUCH

PROGRAMA

10.00 – 10.15 Presentació i objectius de la sessió
  • Josep Maria Bosch, membre del Consell Tècnic Assessor de RSC de La Unió
10.15 – 10.45 La informació no financera: més enllà dels comptes auditats
  • Pere Ruiz, soci de Faura-Casas auditors consultors
10.45 – 12.00 Principals novetats que incorpora la nova norma
  • Josep Maria Canyelles, soci consultor de Vector5
  • Carles Campuzano, ex-diputat i actual director de Dincat

0 comentaris: