19.9.18

[ARTICLE] Monogràfic RSE a la Vanguardia amb article de Josep Maria Canyelles sobre Territoris Responsables

La Vanguardia publica avui un monogràfic sobre Responsabilitat Social Empresarial (RSE) amb el títol "Les empreses s'impliquen en el territori", que inclou col·laboracions de diferents experts.

El primer article situa el repte dels "Territoris responsables", firmat per Josep Maria Canyelles, soci de Vector5 | excel·lència i sostenibilitat i promotor de Responsabilitat Global. Canyelles va conceptualitzar fa mes de deu anys els territoris socialment responsables i ha contribuït a fomentar el desenvolupament de models d'intervenció.

Josep Santacreu, president de Respon.cat i conseller delegat de DKV Assegurances, ocupa l'espai de l'entrevista, que porta per títol "la empresa ha de tenir en compte el seu entorn social i territorial".

El monogràfic aporta informacions diverses sobre bones pràctiques empresarials, com un projecte educatiu sobre energia de la Fundació Repsol, de voluntariat de CaixaBank, d'educació al llarg de la vida de la Fundació Endesa, o d'esdeveniments, com la Setmana de l'RSC. També s'informa de la memòria integrada de Telefónica.

Les darreres pàgines es dediquen a l'Economia Circular. Es fa referència al sector tèxtil i la moda, que inclou l'opinió de Josep Maria Canyelles, es presenta el programa Mars Circulars de Coca-Cola, un reportatge sobre "una altra forma de consumir és possible", i un altre reportatge sobre els compromisos ambientals de l'escola de negocis OBS.

El tancament del monogràfic inclou una entrevista a l'experta Montserrat Llobet, impulsora de la iniciativa Organitzacions i Qualitat de Vida, amb el títol "la responsabilitat social és contribuir a la qualitat de vida de la ciutadania", i finalment un article d'Ignasi Carreras, d'ESADE, titulat "com l'RSC pot ajudar les pimes a créixer".

Aportem l'article de Josep Maria Canyelles:Territoris socialment responsables i excel·lència social de les empreses

Ja ningú a nivell de carrer pot no tenir alguna noció sobre com de preocupant resulta la situació en qualsevol dels grans vectors en els quals les empreses generen impactes: ambientals, socials, laborals, econòmics o de bon govern. Les enquestes d'opinió mostren que tendim a traslladar dels governs a les empreses la creença de qui és capaç d'abordar els reptes. Però la complexitat dels reptes fa que cap actor, ni públic ni privat, els pugui abordar per si sol.
Els problemes tenen causes multifactorials i només se'ls pot fer front sinèrgicament. Veiem la multilateralitat com el nou ordre, el qual demana la participació i responsabilitat de cadascuna de les parts. Cal superar un model en el qual els poders públics determinen unilateralment i els administrats obeeixen buscant les escletxes legals. Cal una major intel·ligència social a l'hora de orientar-se al bé comú. D'administrar a governar i de governar a liderar, és a dir, a crear les condicions perquè passin coses, cosa que implica, entre altres, saber afavorir i treure profit de les empreses i organitzacions que s'orienten al bé comú.

EL CAMÍ
La responsabilitat social de les empreses implica desenvolupar un model orientat a crear valor alhora econòmic i social, a partir d'una presa de consciència sobre els impactes positius i negatius que crea i pot crear. Aquest és el camí. Aquella mà invisible d'Adam Smith basada en un individualisme que sumava s'ha tornat un peu invisible que genera patiment col·lectiu a partir de la perversió de projectar en les corporacions els instints més egoics desconnectats de qualsevol consideració ètica. La mà invisible que avui té capacitat per generar canvis reals i profunds és la que connecta la competitivitat de l'empresa amb les necessitats i inquietuds de la societat. Però com energitzem aquestes mans?
En la dimensió interna de cada empresa, l'RSE prendrà força en dues grans dimensions: economia circular i empresa saludable. La primera connecta l'eficiència econòmica i els impactes ambientals. La segona posa la persona al centre i focalitza el vector laboral però també el social i l'ambiental.

RESPONSABILITAT EXTERNA
En la dimensió més relacional, hi ha dos altres inductors del canvi: la gestió responsable de la cadena de proveïment i l'articulació de territoris socialment responsables. Tots dos donen resposta a la responsabilitat externa de l'empresa, la gestió responsable de l'esfera d'influència i la relació amb els seus grups d'interès. En el primer cas, les empreses que exerceixen el control sobre una cadena de proveïment estan començant a integrar criteris que van més enllà d'atributs clàssics per preocupar-se per com els seus compromisos responsables es projecten al llarg de la cadena.
Queda com a repte el desenvolupament de territoris socialment responsables (TSR). En un barri o ciutat, en una comarca o un país, es pot articular aquesta capacitat d'enfortir el sentit de consciència compartida i alinear compromisos. Complementar els nous models de governança  -liderats pel sector públic- amb un ecosistema de co-lideratges on cada actor pugui ser part activa de la gestió del canvi. La Terra encara no és rodona: la globalització mostra límits, les característiques de cada territori amb la seva cultura i singularitat es mostren rellevants. L'ètica, per més universal que sigui, necessita -com l'educació- posar rostres en contacte. Així, la proximitat segueix sent un àmbit que no es pot negligir, tant en termes socials i econòmics així com de desenvolupament de valors i compromís de les persones i de les organitzacions.
Com estableix el Manifest de Vilanova i la Geltrú, promogut per Respon.cat, entenem el Territori Socialment Responsable com un ecosistema de valors ètics, compromisos responsables i actituds sostenibles localitzats en un territori a partir de la suma, interacció i corresponsabilització de les organitzacions i de les persones, que permeten abordar-hi els reptes de sostenibilitat amb solucions que creen valor compartit.

RESPOSTA ALS REPTES COMUNS
Es necessita que cada territori sàpiga identificar com es concreten els grans reptes com els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que cada actor assumeixi la seva responsabilitat, que es multipliquin en el territori les converses responsables i que es doni resposta als reptes comuns.
Si cada organització fa molt bé la seva feina complint amb la seva missió i, a més, incorpora criteris de funcionament que permetin abordar reptes de la societat, tant internalitzant els impactes de la pròpia activitat com contribuint a resoldre necessitats, la societat evolucionarà amb celeritat cap a millors cotes de progrés. Aquesta és l'excel·lència social de les empreses i les organitzacions, és la visió sistèmica que permet avançar cap a un Territori Socialment Responsable.
Josep Maria Canyelles. Promotor de Responsabilitat Global i soci de Vector5.cat

0 comentaris: