4.9.06

Ha acabat la filantropia a l'antiga: les empreses ara fan Inversió Social!

El sentit amb què l'expressió filantropia és entès a les nostres latituds denota un sentiment de solidaritat o d'ètica que fonamentalment es vincula al propietari de l'empresa i que no necessàriament sol anar vinculat al cor de l'estratègia corporativa.

Són moltes les empreses que tradicionalment han fet mecenatge com a conseqüència d'una inclinació afectiva envers els destinataris. Aquest fet és lloable i malauradament no ha crescut com a d'altres països, segurament com a conseqüència d'un marc legal desconfiat i recelós.

No obstant, avui, un nou sentit d'empresa i de les seves relacions amb la societat s'està imposant -almenys entre les organitzacions més dinàmiques i avançades. Sovint emmarcada dins el marc de la Responsabilitat Social, l'empresa moderna entén la seva relació no comercial amb la comunitat com una Inversió Social que cal monitoritzar i garantir-ne la màxima efectivitat.

Per això, cada cop és més freqüent que directius d'arreu del món es vegin com a socis actius en lloc de mers benefactors passius. No es limiten a fer un acte de donació sinó que s'hi impliquen, posant-hi el seu entusiasme i el seu bagatge per apuntar enmig de la diana. Alguns parlen fins i tot de "venture philantropy", és a dir filantropia de risc. La Goldman Sachs Foundation s'hi refereix com "ajudes amb molt de contacte".

Vegeu article sencer al newsletter d'agost'06
En pdf aquí

0 comentaris: