24.3.06

La UE opta per l'autoregulació i crea l'ALIANÇA EUROPEA PER A L'RSE

El 22 de març de 2006 la Comissió Europea va fer pública la nova Comunicació "Implementar la cooperació per al creixement i l'ocupació: fer d'Europa un pol d'excel·lència en l'àmbit de l'RSE" amb l'objectiu que les empreses europees avancin en la seva aplicació i incrementin el suport i el reconeixement d'aquesta activitat com una contribució al desenvolupament dels objectius de Lisboa: l'increment del creixement i de l'ocupació a Europa i el desenvolupament sostenible.

La Comunicació estableix el marc d'actuació tot situant les empreses com a principals actors en l'àmbit de l'RSE, alhora que aposta per una «Aliança europea per a l'RSE», concebuda no coma instrument jurídic, sinó com a marc polític on totes les empreses europees que estiguin desenvolupant iniciatives d'RSE es puguin trobar voluntàriament i cercar noves oportunitats de mobilitzar els seus recursos amb vista a enfortir l'aplicació de l'RSE i la seva visibilitat i de credibilitat. L'Aliança es basarà en els parteneriats entre empreses i Comissió Europea, amb qui es trobarà en reunions d'alt nivell per treballar en les iniciatives i les àrees prioritàries acordades.

Les tres àrees principals d'activitat seran les següents:
1- Augmentar el coneixement sobre l'RSE.
2- Transversalitzar l'RSE i establir coalicions de cooperació.
3- Assegurar un marc adient per al desenvolupament de l'RSE.

Més informació al web de la Comissió Europea

0 comentaris: