27.11.20

Enfocament integral de la Comissió Europea per a la sostenibilitat i els ODS

La setmana passada es va publicar un document sobre l’enfocament integral de la Comissió Europea per a la sostenibilitat i els ODS. El document explica com la Comissió Europea està tirant endavant el seu compromís amb el desenvolupament sostenible, l'Agenda 2030 i els ODS a través de les seves polítiques d'acció interna i externa, alhora que fa un seguiment del progrés assolit. Destaquem el següent:

1. La presidenta de la Comissió, Von der Leyen, assumirà la responsabilitat de coordinar els esforços relacionats amb els ODS mitjançant un enfocament de "tot el govern", requerint una acció coherent a tota la Comissió. Els detalls sobre com hauria de funcionar encara no s'han clarificat ara per ara en aquesta etapa.

2. El document identifica la coherència de les polítiques com a essencial per integrar el desenvolupament sostenible en totes les etapes de la formulació de polítiques nacionals i internacionals. Això és especialment interessant a la llum de la propera reforma de les normes de "Millor regulació".

El programa polític de la presidenta Von der Leyen integra els ODS en les propostes, polítiques i estratègies de la Comissió tal com es mostra a la figura següent:


25.11.20

[ARTÍCULO] Anuncios que aceptamos con normalidad mientras disimuladamente reproducen el patriarcado #25N2020 #ODS5

Con motivo del día internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, hay que recordar de nuevo que la violencia no sólo es agresión física sino muchas otras acciones de presión y control, como estos días vemos en un anuncio oficial sensibilizando contra el control que un chico joven ejerce contra su pareja enviando mensajes insistentemente para saber dónde está. Finalmente todo se vincula a una cultura del patriarcado que tenemos muy incorporada y que no es fácil de superar.

Es lamentable que en anuncios comerciales todavía haya muestras de este modelo, sin que puedan alegar error porque de hecho han sido muy pensados. A veces nos preocupamos por prácticas como el lenguaje de género pero, sin duda, en orden de prioridades, antes habría los mensajes subliminales de la publicidad. ¡Y en primer lugar la discriminación laboral y la brecha salarial!

El problema de los anuncios es que a menudo no captamos el trasfondo machista que tienen, de tan acostumbrados como estamos. De hecho, cuando es muy evidente se producen denuncias públicas. Pero ahora me gustaría poner un ejemplo de un anuncio que estos días se pasa muy a menudo: arroz Brillante Sabroz. ¿Quizá no os habéis fijado?

Una chica llega risueña al trabajo apresurándose porque ya se le han hecho las 8 y algo agradable la ha hecho retrasar. Una compañera le descubre el secreto: ha hecho arroz de dicha marca. Pero no es que meramente haya hecho arroz, es que la chica ha cocinado arroz para su marido y sus hijos, lo que la ha llenado de orgullo para la satisfacción del cónyuge. Es ella la que está para los niños mientras el marido se harta y valora el trabajo no remunerado de la cocinera. Después se ve que es ella la que despide a los niños, la pareja queda solita y seguramente pasan a otro nivel que no se ve pero se intuye, lo que provoca el retraso al día siguiente. Y está muy bien que disfruten del sexo, pero no es necesario que se interprete que es el resultado de satisfacer al marido con un arroz sabroso cocinado con dotes de feminidad.

Ya me disculparéis por si no os habíais fijado bastante pero -precisamente porque pasa desapercibido- este anuncio es de los que cada vez que lo pasan me altera y me hace sentir que estoy treinta años atrás. Los que sí se ha fijado tal vez bromean cuando oyen ruido de alegría en la vivienda de al lado: Fíjate, hoy Antonia le ha cocinado arroz Sabroz! Y así contribuimos sin ninguna mala intención a reproducir una visión de las tareas domésticas y de las relaciones sexuales marcadas por el patriarcado.


Contra la violència de gènere #jodicprou. Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contre les #Dones #25N2020 @icdones #ODS5 @EdificiPositiu @Vector_5

Em sumo al Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.

Avui he publicat aquest article: Anuncis que acceptem amb normalitat mentre dissimuladament reprodueixen el patriarcat



[ARTICLE] Anuncis que acceptem amb normalitat mentre dissimuladament reprodueixen el patriarcat @icdones #25N2020 #ODS5


Amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones
, cal recordar de nou que la violència no sols és agressió física sinó moltes altres accions de pressió i control, com aquests dies veiem en un anunci de l’Institut Català de les Dones sensibilitzant contra el control que un noi jove exerceix contra la seva parella enviant missatges insistentment per saber on és. Finalment tot es vincula a una cultura del patriarcat que tenim molt incorporada i que no és fàcil de superar.

És lamentable que en anuncis comercials encara hi hagi mostres d’aquest model, sense que puguin al·legar error perquè de fet  han estat molt pensats. De vegades ens preocupem per pràctiques com el llenguatge de gènere però, sens dubte, en ordre de prioritats, abans hi hauria els missatges subliminals de la publicitat. I en primer lloc la discriminació laboral i bretxa salarial!

El problema dels anuncis és que sovint no captem el rerefons masclista que tenen, de tant acostumats com hi estem. De fet, quan és molt evident es produeixen denúncies públiques. Però ara m’agradaria posar un exemple d’un anunci que aquests dies es passa molt sovint: arròs Brillante Sabroz. Potser no us hi heu fixat?

Una noia arriba riallera a la feina apressant-se perquè ja se li han fet les 8 i alguna cosa agradable l’ha fet retardar. Una companya li descobreix el secret: ha fet arròs de l’esmentada marca. Però no és que hagi fet arròs, és que la noia ha cuinat arròs per al seu marit i els seus fills, fet que l’ha emplenat d’orgull per la satisfacció del cònjuge. És ella que està per la canalla mentre el marit s’afarta i valora la feina no remunerada de la cuinera. Després es veu ella acomiada la canalla, la parella queda soleta i segurament passen a un altre nivell que no es veu però s’intueix, fet que provoca el retard al dia següent. I està molt bé que gaudeixin del sexe, però no cal que s’interpreti que és el resultat de péixer el marit amb un arròs saborós cuinat amb dots de feminitat.

Ja em disculpareu per si no us hi heu fixat prou però  -precisament perquè passa desapercebut- aquest anunci és dels que cada cop que el passen m’altera i em fa sentir que estic trenta anys enrere. Els que sí que s’hi ha fixat potser fan broma quan senten soroll d’alegria a l’habitatge del costat: goita, avui l’Antònia li ha fet arròs Sabroz! I així contribuïm sense cap mala intenció a reproduir una visió de les feines domèstiques i de les relacions sexuals marcades pel patriarcat.


 

18.11.20

[VÍDEO] Jornada Cooperar per competir. Les aliances poden ser una finestra d'oportunitat per abordar els reptes.

 • Ha tingut lloc la jornada Cooperar per competir dins la Fira Novembre de Vilanona.
 • En el moment actual les aliances poden ser una finestra d'oportunitat per abordar els reptes. 
Us oferim el vídeo de la jornada. Després de la presentació per part les organitzacions promotores, Josep Maria Canyelles (Vector5 | excel·lència i sostenibilitat), Carme Dastis (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) i Rosa Jorba (Federació Empresarial del Gran Penedès - FEGP), Xavier López fa una xerrada sobre el sentit de les aliances (min 5 a 40). La segona part inclou una selecció d'intervencions del col·loqui posterior.

La sessió s'emmarca en l'objectiu 17 (Aliances) dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, com part dels reptes globals a què ha de fer front la humanitat dins l'Agenda 2030. Cada actor, petites empreses incloses, hauria d'integrar aquest repte a la seva estratègia de negoci, atenent que avui dia les estratègies col·laboratives són de màxima rellevància per garantir la viabilitat empresarial.

Dins del marc de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, va tenir lloc dijous 12 de novembre la Jornada de Marketplace per a empreses “Cooperar per competir”, organitzada per la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb la direcció tècnica de Vector5 Excel·lència i Sostenibilitat.

La jornada ha servit per abordar el repte de les aliances empresarials i com aquestes poden mostrar-se com una finestra d’oportunitats per abordar els desafiaments, i més ara, en el context actual en què ens trobem. L’esdeveniment ha estat virtual, amb la participació d’empreses del territori, si bé els ponents i organització s’ha situat al Museu del Ferrocarril de Vilanova, per donar visibilitat a una Fira que enguany ha hagut d’abordar el repte de la virtualitat.

Xavier López, expert en cooperació i aliances, ha situat el context actual marcat per la Covid i, més àmpliament, pel que es coneix com VUCA, de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat, i ha defensat que cal actuar amb visió estratègica malgrat que tot ens porta a pensar en el dia a dia. Certament no podem planificar el futur però sí que ens hem de preparar per poder abordar-lo, centrant-nos en l’essencial i en allò que nosaltres podem fer. Aquí és on la cooperació passa a ser fonamental, sobretot per guanyar dimensió a partir de suma de capacitats i potencial.

López ha posat de manifest que sovint quan es pensa en aliances només visualitzem gran empreses però destaca que hem de tenir en compte que existeixen molts tipus d’aliances. També pimes i autònoms poden generar-ne amb altres empreses petites o grans, per crear nous productes i serveis o millorar el que ja estan fent.

Segons l’expert, cal preveure les fases; en primer lloc el que cal és trobar socis compatibles, que per dimensió, interessos i expectatives ens puguem entendre, amb una lògica de guanyar-guanyar. En segon lloc, el procés de negociació i la manera de formalitzar l’aliança. En tercer lloc, cal abordar l’execució, que comença perquè les organitzacions es coneguin i per anar avaluant l’evolució dels resultats i funcionament. De vegades els reptes són a llarg termini però cal saber estimular-se amb els èxits del dia a dia.

López ha remarcat cinc elements clau perquè les aliances puguin tenir èxit: la confiança, la transparència, la voluntat, la generositat, i el lideratge. Si parlem d’aliances estratègiques, necessàriament hi ha d’haver un lideratge des de dalt, pensant que l’altre també hi surti guanyant, amb una voluntat clara sobre el que volem fer.

L’expert en aliances empresarials ha remarcat que les aliances ens ajuden a innovar i creu que si ho fem de forma conjunta, la capacitat d’innovació es fa més gran. A més, ser empreses competidores no és un obstacle per cooperar i generar aliances; com a exemple ha exposat que es pot cooperar per aconseguir millors preus en l’adquisició de matèries primeres i, d’aquesta manera, beneficiar-se conjuntament tot i ser competidores i operar en el mateix mercat. López ha conclòs dient que la gran notícia és que cooperar depèn de nosaltres.

Posteriorment s’ha produït un debat amb participació d’empreses membres. I prèviament, Rosa Jorba, directora de la FEGP, i Carme Dastis, de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova, han presentat l’acte en el marc dels reptes de la Federació i de la Fira de Novembre.

L’esdeveniment s’ha inciat des de l’espai de locomotores del Museu del Ferrocarril, des d’on Josep Maria Canyelles, president de Vector5, ha vinculat el repte de les aliances a l’Agenda 2030 i, en concret, a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 17.

La jornada tindrà continuïtat amb una enquesta que es proposa a les empreses membres i altres organitzacions interessades per conèixer els interessos i les necessitats.

16.11.20

Conferència "Una agenda global per abordar temes de proximitat: els Edificis Positius" a Esplugues de Llobregat


L'Associació per a les Nacions Unides organitza un acte amb l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat sobre la localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb el títol "Una agenda global per abordar temes de proximitat: els Edificis Positius".

Josep Maria Canyelles, president de TSR Territori Socialment Responsable, cooperativa no lucrativa impulsora de la iniciativa Edificis Positius, presentarà com portar a la proximitat els ODS a partir de l'apoderament de la ciutadania.

L'acte, que tindrà lloc el proper 26 de novembre a les 6 de la tarda, es fa amb motiu dels Dies Europeus de la Solidaritat Local i té el suport de la Diputació de Barcelona.

Conferència #ODS #ResponsabilitatSocial

“UNA AGENDA GLOBAL PER A ABORDAR TEMES DE PROXIMITAT: ELS EDIFICIS POSITIUS”

D'altra banda, avui dilluns 16, té lloc l'acte a Santa Coloma de Gramenet a les 19h.

 

Organitza: Associació de Nacions Unides a Espanya – ANUE www.anue.org

15.11.20

Hem col·laborat amb el Col·legi d'Actuaris per abordar els reptes de sostenibilitat del sector assegurador

 • Dijous va tenir lloc el webinar "Sostenibilitat: reptes per al sector assegurador" organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya amb a participació de Josep Maria Canyelles, soci-consultor de Vector5.
 • Canyelles va destacar el sentit empresarial de l'RSC, la manera d'integrar els ODS a l'enfocament de gestió de l'RSE.

L'acte va tenir lloc davant una trentena de col·legiats, integrants de diferents empreses asseguradores i financeres, i va servir per abordar el reptes de sostenibilitat.

 • Clara Armengol, Directora de Sostenibilitat a Sabadell Seguros.
 • Pedro del Pozo, Responsable del departament d’Economia i Finances, i coordinador del Grup de Treball de Sostenibilitat d’UNESPA.
 • Jaume Iglésies, Director Executiu de UBS Wealth Management AG a Suïssa i cap d’Assessorament d’Inversions Sostenibles.
 • Josep Maria Canyelles, Soci consultor de Vector5 | Excel·lència i Sostenibilitat, coordinador de Respon.cat i president de Territori Socialment Responsable SCCL.

Canyelles va destacar el sentit empresarial de l'RSC i va alertar de risc de fer un abordatge dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) col·lateral, sense integrar-los a la gestió corporativa per mitjà d'una sistemàtica que seria l'RSC com a enfocament de gestió. Tot seguit va posar alguns exemples de com abordar reptes des del sector assegurador. 


Canyelles va acabar la intervenció mostrant com es poden treballar internament els ODS a partir de la sensibilització i apoderament de les persones dels equips, i va mostrar com des de TSR Territori Socialment Responsable s'està treballant amb algunes empreses amb iniciatives com Edificis Positius per promoure que les persones de l'empresa passin a ser veïns positius i veïnes positives, aplicant els ODS a la seva vida particular i comunitària, com a manera de facilitar que l'empresa sigui inductora de sostenibilitat per mitjà d'ambaixadors com que es puguin abordar internament els reptes amb un major alineament dels equips.

CONTINGUT

La Sostenibilitat és un tema de la màxima actualitat. La Comunitat Europea ha regulat normativa d’obligat compliment per tal de que l’activitat de les administracions publiques, empreses i particulars adoptin hàbits i comportaments més sostenibles, que ajudin a reduir el canvi climàtic i els seus efectes, potencialment catastròfics.

Tanmateix, la Sostenibilitat també suposa un seguit de reptes i noves oportunitats per al sector financer i més en particular per al sector assegurador. La sostenibilitat afecta a molts aspectes de les entitats financeres: governança, la gestió de riscos, inversions (que hauran de ser socialment responsables), entre d’altres, i per tant a la tasca dels actuaris.

És per aquest motiu que al Col·legi d'Actuaris de Catalunya volem realitzar diferents webinars per aprofundir en el coneixement en matèria de sostenibilitat. En el primer webinar s'oferirà una visió holística de la Sostenibilitat i s'analitzaran els principals reptes que representa per al sector assegurador.

CPD

 El webinar computarà 1 hora a l'efecte del Programa de Formació Continuada (CPD) de CAC.

5.11.20

Demandes de major seguretat jurídica contra la irresponsabilitat d'Hisenda

 • Assessors fiscals demanen més seguretat jurídica i estabilitat en les normes tributàries.
 • Responsabilitat Global se suma a aquesta exigència, davant els abusos de poder, discrecionalitat, persecucions d'autònoms i microempreses.
 • I afegiríem allò que la FETTAF, al ser una organització espanyola, no explicita: els coneguts i evidents diferents criteris usats per la Agència Tributària segons territoris i la persecució de les empreses catalanes amb una obcecació no vista en altres llocs.

La Federació Espanyola d'Associacions Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals, FETTAF, en el marc de les Jornades Virtuals que donen començament avui, reclama deu mesures imprescindibles que aportin major certesa i seguretat jurídica per garantir el bon funcionament en la gestió dels tributs.

Per FETTAF és necessari un canvi d'actitud de l'Administració Tributària cap a una major col·laboració social i una major consciència tributària en l'elaboració de normes pels legisladors.

 1. En l'àmbit legislatiu, s'ha de comptar amb una major estabilitat en les normes i que aquestes siguin més intel·ligibles i menys restrictives.
 2. Minorar l'abús per part de l'Administració Tributària, en algunes ocasions, de les seves prerrogatives com a Administració.
 3. Una major motivació dels actes administratius i, en particular, de les sancions, que ajudin a donar claredat als arguments utilitzats per l'Administració.
 4. Unicitat en les resolucions de la diferents administracions tributàries per a casos similars. Utilització dels mateixos criteris per als diferents actes administratius per a totes les administracions.
 5. Aplicació efectiva, sense fissures, de el principi de confiança legítima. Si es produeix un canvi de criteri en la interpretació d'una norma tributària: no hi pot haver retroactivitat, llevat que sigui favorable a contribuent.
 6. Menor "persecució" a PIMES, autònoms i empreses de baix risc a través de continus requeriments i revisions -aquest excés suposa perjudicis i costos indirectes als contribuents-.
 7. Major celeritat en la contestació a Consultes Vinculants per part de la DGT. Les demores en les contestacions crea inseguretat jurídica al contribuent.
 8. Aplicació total de la plataforma informàtica en les relacions amb els contribuents i, en particular, en l'àmbit de recaptació i gestió. Des Federació assenyalen la importància de rectificar declaracions censals, sense necessitat de fer substitutives o complementàries i l'expedició de certificats en temps real quan el deute ha estat abonada, entre d'altres.
 9. Criteris clars, constants i homogenis de l'AEAT i la Fiscalia a l'hora de decidir quan ha de dirigir l'acció penal contra l'assessor fiscal.
 10. Admissió de l'"error humà", de no reincidents, a l'hora de qualificar l'actuació de contribuent.

Demandas de mayor seguridad jurídica contra la irresponsabilidad de Hacienda

 • Asesores fiscales piden mayor seguridad jurídica y estabilidad en las normas tributarias.
 • Responsabilitat Global se suma a esta exigencia, ante los abusos de poder, discrecionalidad, persecución de autónomos y microempresas. 
 • Y añadiríamos lo que la FETTAF, al ser una organización española, no explicita: los conocidos y evidentes diferentes criterios usados por la Agencia Tributaria según territorios y la persecución de las empresas catalana con una obcecación no vista en otros sitios.


La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales, FETTAF, en el marco de las Jornadas Virtuales que dan comienzo hoy, reclama diez medidas imprescindibles que aporten mayor certeza y seguridad jurídica para garantizar el buen funcionamiento en la gestión de los tributos.

Para FETTAF es necesario un cambio de actitud de la Administración Tributaria hacia una mayor colaboración social y una mayor conciencia tributaria en la elaboración de normas por los legisladores.

 1. En el ámbito legislativo, se tiene que contar con una mayor estabilidad en las normas y que éstas sean más inteligibles y menos restrictivas.
 2. Minorar el abuso por parte de la Administración Tributaria, en algunas ocasiones, de sus prerrogativas como Administración.
 3. Una mayor motivación de los actos administrativos y, en particular, de las sanciones, que ayuden a dar claridad a los argumentos utilizados por la Administracion.
 4. Unicidad en las resoluciones de la distintas Administraciones Tributarias para casos similares. Utilización de los mismos criterios para los diferentes actos administrativos para todas las Administraciones.
 5. Aplicación efectiva, sin fisuras, del principio de confianza legítima. Si se produce un cambio de criterio en la interpretación de una norma tributaria: no puede haber retroactividad, salvo que sea favorable al contribuyente.
 6. Menor “persecución” a PYMES, Autónomos y empresas de bajo riesgo a través de continuos requerimientos y revisiones –este exceso supone perjuicios y costes indirectos a los contribuyentes-
 7. Mayor celeridad en la contestación a Consultas Vinculantes por parte de la DGT. Las demoras en las contestaciones, crea inseguridad jurídica al contribuyente.
 8. Aplicación total de la plataforma informática en las relaciones con los contribuyentes y, en particular, en el ámbito de recaudación y gestión. Desde Federación señalan la importancia de rectificar declaraciones censales, sin necesidad de hacer sustitutivas o complementarias y la expedición de certificados en tiempo real cuando la deuda ha sido abonada, entre otros.
 9. Criterios claros, constantes y homogéneos de la AEAT y la Fiscalía a la hora de decidir cuándo debe dirigirse la acción penal contra el asesor fiscal.
 10. Admisión del “error humano”, de no reincidentes, a la hora de calificar la actuación del contribuyente.


3.11.20

Convidem tothom a ser veí positiu i veïna positiva, diu Josep Maria Canyelles a la presentació d'Edificis Positius a En Línia de RTVE @EnLiniaTVE @Jessicadelmoral @MartaDelcor @XaviOrtells

En Línia, el programa sobre l'actualitat social a Catalunya de La 2 TV, ha donat a conèixer avui la iniciativa no lucrativa Edificis Positius.

El programa en directe ha disposat d'una entrevista a Josep Maria Canyelles, president de la cooperativa impulsora de la iniciativa, TSR Territori Socialment Responsable, que ha convidat tothom a viure positivament l'experiència de ser veïns i veïnes, i ho ha vinculat no a una pretensió romàntica sinó a una necessitat per abordar els reptes de les ciutats.

Aquests reptes queden recollits a l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, i Canyelles ha fet una crida a no deixar-los exclusivament en mans dels governs sinó que cal que les persones, en tant que ciutadans, ens sentim apoderats per aplicar-los a la nostra vida quotidiana, sigui a les organitzacions com a casa, però aprofitant el repte que suposa la comunitat de veïnatge i propietat, els nostre edifici.

"És un benefici per a la persona. No només és una idea romàntica, hi ha un projecte de transformació"
"Sol mancar la comunicació. Si funcionés, els altres problemes es podrien abordar"

Entre les bones pràctiques que es poden portar a terme i que Edificis Positius proposa hi ha les cobertes verdes, els estudis de biohabitabilitat, el bookcrossing o passallibres, o els edificis cardioprotegits. Es pot demanar informació al web www.edificispositius.cat.

"Tenim uns terrats lletjos i que s'escalfen... Amb plantes, t'estalvies humitats i canvis de temperatura"
"A més, facilites un espai per als veïns i captes CO2, cosa molt important en una ciutat"


Sens dubte, la comunicació i el coneixement entre els veïns de la comunitat és un dels reptes més importants per tal que a partir d'aquí es creï l'oportunitat que passin coses, que es generi positivitat.

"Cal fomentar que els veïns es coneguin entre ells perquè passin coses positives"
"Abans ens coneixíem tots. Tenim molts reptes que si no vertebrem els barris i els veïns, els perdrem"


Tot seguit s'ha entrevistat una persona que ha exercit de veïna positiva al seu edifici de Manresa, Remei Erro, i ha mostrat les accions portades a terme, des de millora de la comunicació, espais compartits, o fins i tot una identitat corporativa de la comunitat, i sobretot les motivacions per emprendre aquesta tasca de positivitat.

28.10.20

Xerrada-taller a la Fira d'Economia Social FESC: La resiliència comunitària i el veïnatge positiu seguint els ODS @xes_cat @coopstreball @econ_socialcat

 

La resiliència comunitària i el veïnatge positiu seguint els ODS

La cooperativa TSR Territori Socialment Responsable i la cooperativa Etcèteres exposaran projectes d’èxit basats en l’enfortiment dels vincles entre veïnatges i comunitats que posen en evidència que la resposta a les crisis i a un futur resilient passa per la construcció de vincles. 

A més d'aquest taller, TSR participa novament a la Fira d’Economia Solidària de Catalunya proposant la iniciativa Edificis Positius per promoure que puguem viure positivament l'experiència de ser veïns i veïnes, i apostant per serveis d'economia social per millorar: cobertes verdes, biohabitabilitat, reformes, edificis cardioprotegits...

Entitats organitzadores:

Dia i hora: 

 • Divendres 13 de novembre
 • De 19:00 a 20:30

Ponents i participants:

 • Mercè Casals (TSR)
 • Irene Moulas (Cooperativa Etcèteres)

Descarrega el programa aquí.

27.10.20

Conferència "Una agenda global per abordar temes de proximitat: els Edificis Positius" a Santa Coloma de Gramenet

L'Associació per a les Nacions Unides organitza un acte amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet sobre la localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb el títol "Una agenda global per abordar temes de proximitat: els Edificis Positius".

Josep Maria Canyelles, president de TSR Territori Socialment Responsable, cooperativa no lucrativa impulsora de la iniciativa Edificis Positius, presentarà com portar a la proximitat els ODS a partir de l'apoderament de la ciutadania.

L'acte, que tindrà lloc el proper 16 de novembre a les 7 de la tarda, es fa amb motiu dels Dies Europeus de la Solidaritat Local i té el suport de la Diputació de Barcelona.

Conferència #ODS #ResponsabilitatSocial

“UNA AGENDA GLOBAL PER A ABORDAR TEMES DE PROXIMITAT: ELS EDIFICIS POSITIUS”

amb JOSEP MARIA CANYELLES @jmcanyelles @EdificiPositiu 

Data: 16 de novembre, 19 h

Organitza: Associació de Nacions Unides a Espanya – ANUE www.anue.org

www.gramenet.cat/SantaColomaCoopera

www.gramenet.cat/index.php?id=23693&L=2

 

26.10.20

Edificis Positius participa a la Fira d’Economia Solidària de Catalunya

 

 • Ha començat la FESC2020! Més de 60 activitats de diferents tipus (tallers, concerts, xerrades i més) que ompliran d’#AireFESC les gairebé quatre setmanes que dura la IX Fira d’Economia Solidària de Catalunya. Del 23 d’octubre al 22 de novembre us oferim, pràcticament, una activitat diària relacionada amb l’ESS i la transició ecosocial.
 • TSR Territori Socialment Responsable participa novament a la Fira d’Economia Solidària de Catalunya proposant la iniciativa Edificis Positius per promoure que puguem viure positivament l'experiència de ser veïns i veïnes, i apostant per serveis d'economia social per millorar: cobertes verdes, biohabitabilitat, reformes, edificis cardioprotegits...


Els dies entre setmana tindreu dues propostes, a les 17.30h i a les 19h. Abans, a les 15h, s’han programat les activitats vinculades al Fòrum Social de les Economies Transformadores, que es desenvolupa sota el paraigües de la FESC 2020.

La cooperativa Territori Socialment Responsable i la cooperativa Etcéteres exposaran projectes d’èxit basats en l’enfortiment dels vincles entre veïnatges i comunitats que posen en evidència que la resposta a les crisis i a un futur resilient passa per la construcció de vincles. El taller "La resiliència comunitària y el veïnatge positiu seguint els ODS" tindrà lloc divendres 13 de novembre, de 19:00 a 20:30.

A més, Edificis Positius participarà en directe al programa En Línia de TVE2 Catalunya, dilluns 2 de novembre a les 18h.

A banda d’aquestes propostes, també trobareu un seguit d’activitats al web de la fira que hem batejat sota l’etiqueta FESCampliada. Es tracta d’aquelles xerrades que s’organitzen des de la pròpia base social de la XES i que no estan estretament vinculades al tema central de la fira, la transició ecosocial.

Descarrega el programa aquí.



 

15.10.20

Congrés virtual dels 10 anys de la Turuta, moneda social de Vilanova i la Geltrú, 16 i 17 octubre 2020

 • Amb motiu del 10è aniversari de la Turuta es reflexionarà sobre les monedes socials.
 • Josep Maria Canyelles, president de TSR Territori Socialment Responsable, intervindrà a la Taula rodona de divendres
L'octubre d'aquest any farà 10 anys que tenim la moneda social “la Turuta”. Ha estat un projecte pioner que ha anat passant diferents fases cercant trobar una bona implementació a la nostra ciutat,  Vilanova i la Geltrú.

El projecte sorgeix de la iniciativa ciutadana Transició VNG que neix el 25 de juliol de 2009 amb la voluntat d’impulsar la transició de la nostra vila cap a una societat més JUSTA, EQUITATIVA, PARTICIPATIVA I  SOSTENIBLE

Així, el maig de 2011 es crea l'Associació ECOL3VNG per a, des d’una entitat, impulsar el Projecte Turuta: la implementació i difusió d’una eina d’intercanvi a favor d’impulsar l’economia i la producció local i possibilitar desenvolupar una forta resiliència davant la greu crisi econòmica global.

Durant 10 anys el projecte s’ha creat, s’ha posat en marxa i ha crescut i.... esperem que tingui llarga vida!

Aquest aniversari és una bona ocasió per repensar, analitzar, reendreçar, projectar...  Creiem que, en temps de pandèmies, incerteses, emergència climàtica, crisi sistèmica, social i econòmica, debatre, compartir i continuar albirant futur esperançador és més necessari que mai. 

Us esperem per participar en el Congrés virtual de la Turuta, els dies 16 i 17 d’octubre de 2020, especialment a la ciutadania de Vilanova i la Geltrú. 

Inscripció

PROGRAMA DIVENDRES 16 D'OCTUBRE (tarda). Jornada dedicada a fer una mirada interna a la Turuta: passat, present i futur. El periodista, Xavier Martínez Vidal, s'encarregarà de conduir les jornades de congrés facilitant el debat i l'anàlisi per poder extreure'n unes conclusions que ajudin a la reflexió

LA TURUTA A DEBAT

de 17 - 17.30 h. Obertura i presentació: “La Turuta al servei de l’economia local i de la construcció comunitària de ciutat en xarxa solidària i més justa”.  Projecció del vídeo “la Turuta fa 10 anys”elaborat per Bernat Manzano

de 17.30  - 18:30 h. Dades, opinions i propostes dels turutaires a partir de l’anàlisi de les dades d'activitat i intercanvis  i de les respostes dels qüestionaris que s'han fet a socis/es d'ECOL3VNG. Intervenció especial de joves turutaires 

de 18.30 - 20.30 h. Taula rodona La Vila-nova que volem: propostes de futur amb un sistema econòmic propi. Oberta a la participació d'entitats locals, d'oferents professionals, de persones turutaires o no. Cada dia hi ha més persones que creiem que hem de potenciar molt la producció local, el reciclatge, un nou estil de vida més sostenible, desenvolupar resiliència local…   la Turuta és una eina per avançar en aquest sentit. Després d’aquests deu anys de definició i posada en marxa, volem reflexionar i debatre, especialment per identificar quina estratègia, quines passes hem de fer, per la seva progressiva implantació a la nostra ciutat.

Participants:
 • Ton Dalmau, president-coordinador de l'Associació ECOL3VNG, entitat impulsora del Projecte Turuta
 • Helen Dahle, coordinamitzadora de l'equip d'Oferents professionals d'ECOL3VNG
 • Miguel Ángel Gargalloeconomista i assessor fiscal a Grup de Gestió fiscal
 • Josep Maria Canyelles, promotor de TSR Territori Socialment Responsable SCCL
 • Núria Alsina Hipólito, Plataforma Stop5G VNG
 • Andreu Bosch, president APMA GARRAF
 • Isabel Pérez Molina, presidenta de l'Associació de dones La Frontissa
 • Carlos Rull, membre de La Vinagreta. Cooperativa de Consum responsable
 • Enrique Castro, Associació Garraf Coopera

de 20.30 - 21 h.Tancament i conclusions. Propostes de futur. Participació final del Cor de la Turuta 

PROGRAMA DISSABTE 17 D'OCTUBRE (matí i tarda). Jornada dedicada a la informació, divulgació i presa de consciència de la força transformadora de les economies socials i solidàries


8.10.20

Hem parlat de cobertes verdes a TVE: una manera de fer un edifici més positiu amb beneficis estructurals, ambientals i socials

 • Amb motiu de la Setmana de la Natura, ahir ens van entrevistar al programa La Metro de TVE Catalunya.
 • Josep Maria Canyelles mostra les imatges del Terrat Viu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona mentre explica la proposta de Cobertes verdes, abans de ser entrevistat a TVE Catalunya.
 • Edificis Positius proposa fer possible que puguem viure positivament l'experiència de ser veïns i veïnes. 
El programa La Metro de TVE Catalunya ha entrevistat Edificis Positius amb motiu de la Setmana de la Natura: Josep Maria Canyelles (TSR Territori Socialment Responsable SCCL) i Cristina Monjas (Arquitopia SCCL) han explicat els avantatges de les cobertes verdes per contribuir a fer uns Edificis Positius. 

Des d’Edificis Positius i en col·laboració amb l’estudi d’arquitectura Arquitopia promovem la implantació de les Cobertes Verdes als edificis d’habitatges i oficines per recuperar els espais comunitaris que estan desocupats o infrautilitzats. Donem una segona vida als espais per generar espais de natura, biodiversitat i salut a les ciutats. La solució es troba en aquell terrat comunitari oblidat, que es pot convertir en un meravellós jardí comunitari on prendre el sol, incorporar terrasses, horts urbans i pèrgoles que ens facin ombra, ajudant així a aïllar tèrmicament l’edifici, millorar la qualitat de l’aire de la nostra ciutat i gaudir d’un espai de natura a casa nostra, ajudant a generar més biodiversitat.
 
 

El reportatge s'ha fet des del Terrat Viu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i la notícia és que des d'ara aquests terrats els podem fer a qualsevol terrat particular, de manera que és una oportunitat de guanyar un espai comunitari, de lleure, solàrium, activitat física, hort urbà.. i millora de la protecció estructural de l'edifici contra les humitats i estalvi energètic per la menor variació de temperatures.

Això és el Terrat Viu del Museu de Ciències Naturals i ara també podeu instal·lar una coberta verda al vostre edifici @EdificiPositiu @arquitopia @museuciencies @SergiLoras

 • Josep Maria Canyelles mostra les imatges del Terrat Viu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona mentre explica la proposta de Cobertes verdes, abans de ser entrevistat a TVE Catalunya.
 • Edificis Positius proposa fer possible que puguem viure positivament l'experiència de ser veïns i veïnes.
 
 
Des d’Edificis Positius i en col·laboració amb l’estudi d’arquitectura Arquitopia promovem la implantació de les Cobertes Verdes als edificis d’habitatges i oficines per recuperar els espais comunitaris que estan desocupats o infrautilitzats. Donem una segona vida als espais per generar espais de natura, biodiversitat i salut a les ciutats. La solució es troba en aquell terrat comunitari oblidat, que es pot convertir en un meravellós jardí comunitari on prendre el sol, incorporar terrasses, horts urbans i pèrgoles que ens facin ombra, ajudant així a aïllar tèrmicament l’edifici, millorar la qualitat de l’aire de la nostra ciutat i gaudir d’un espai de natura a casa nostra, ajudant a generar més biodiversitat.
 
 
El programa La Metro de TVE Catalunya ha entrevistat Edificis Positius amb motiu de la Setmana de la Natura: Josep Maria Canyelles (TSR Territori Socialment Responsable SCCL) i Cristina Monjas (Arquitopia SCCL) han explicat els avantatges de les cobertes verdes per contribuir a fer uns Edificis Positius.
 

El reportatge s'ha fet des del Terrat Viu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i la notícia és que des d'ara aquests terrats els podem fer a qualsevol terrat particular, de manera que és una oportunitat de guanyar un espai comunitari, de lleure, solàrium, activitat física, hort urbà.. i millora de la protecció estructural de l'edifici contra les humitats i estalvi energètic per la menor variació de temperatures.

1.10.20

Participeu a la Setmana de la Natura: Biohabitabilitat a casa, edificis saludables [07/10/2020]

 

Data: 07/10/2020 – 18.30h.
Lloc: Setmana de la Natura – Taller virtual (Zoom)


Xerrada-taller virtual per descobrir com la Natura pot condicionar negativament la nostra salut a casa i com solucionar-ho

Des d’Edificis Positius i en col·laboració amb l’Enginyer de Camins, Canals i Ports i Geobiòleg Carles Surià, promovem els estudis de Biohabitabilitat a les nostres llars per detectar possibles afectacions a la salut provocades per causes naturals i artificials. Amb aquesta xerrada-taller podreu conèixer quines són les causes, naturals o artificials, que poden provocar símptomes com l’insomni, la depressió, la fatiga, el mal de cap, la infertilitat i, en general, la pèrdua de benestar. També podreu fer preguntes i rebre consells per millorar l’espai i la vostra salut.

La xerrada-taller virtual es farà mitjançant la plataforma Zoom i tindrà una primera part explicativa i una segona part d’interacció amb la participació de les persones inscrites, que poden participar des de casa seva, tant de forma individual com en família.

Cal fer inscripció prèvia en aquest formulari o enviant un correu a info@edificispositius.cat per rebre les instruccions i clau d’accés.

Us recomanem


 

 

Participeu a la Setmana de la Natura: Taller sobre Cobertes verdes per tenir un edifici viu [05/10/2020]


Data: 05/10/2020 – 18.30h
Lloc: Setmana de la Natura – Taller virtual (Zoom)


Xerrada-taller virtual per descobrir les cobertes verdes als edificis de les ciutats i tots els beneficis que ens aporten, des de la mirada del Veïnatge Positiu, fent Edificis Positius.

Des d’Edificis Positius i en col·laboració amb l’Estudi d’Arquitectura ARQUITOPIA promovem la implantació de les Cobertes Verdes als edificis d’habitatges i oficines per recuperar els espais comunitaris que estan desocupats o infrautilitzats. Donem una segona vida als espais per generar espais de natura, biodiversitat i salut a les ciutats. La solució es troba en aquell terrat comunitari oblidat, que es pot convertir en un meravellós jardí comunitari on prendre el sol, incorporar terrasses, horts urbans i pèrgoles que ens facin ombra, ajudant així a aïllar tèrmicament l’edifici, millorar la qualitat de l’aire de la nostra ciutat i gaudir d’un espai de natura a casa nostra, ajudant a generar més biodiversitat.

La xerrada-taller virtual es farà mitjançant la plataforma Zoom i tindrà una primera part explicativa i una segona part d’interacció amb la participació de les persones inscrites, que poden participar des de casa seva, tant de forma individual com en família.

Cal fer inscripció prèvia en aquest formulari o enviant un correu a info@edificispositius.cat per rebre les instruccions i clau d’accés.

Us recomanem


 

La cosmètica, un sector de marques, sols serà sostenible amb una responsabilitat profunda davant la societat

 • Vector5 aporta un sentit estratègic de la responsabilitat social per al sector Beauty en l’esdeveniment de referència del sector.
 • Canyelles afirma que no es pot jugar a fer activisme empresarial sense un propòsit empresarial i una gestió de l’RSE que confereixi consistència.

El Beauty Cluster Barcelona ha organitzat la Beauty Sustainability Week entre els dies 28 de setembre i 2 d’octubre amb l’objectiu de compartir les novetats i solucions que s’estan aplicant en l’àmbit de la sostenibilitat i l’RSC en el sector de la bellesa, donant a conèixer de primera mà exemples d’iniciatives de diferents tipus d’empresa i com estan implementant els seus projectes relatius a sostenibilitat.

Vector5 ha participat en l’esdeveniment durant la conferència sobre Innovació des de la pròpia concepció de producte, on es remarcava la importància de l’RSC com a eina per aportar valor a les organitzacions. Existeixen aspectes a tenir en compte per a millorar la sostenibilitat de l’empresa com l’ecoinnovació, el desenvolupament sostenible, l’ecodisseny, l’obtenció de matèries primeres…

Si per a totes les empreses grans o pimes la responsabilitat social serà cada cop més rellevant, per a les marques serà fonamental, segons ha justificat Josep Maria Canyelles, soci consultor de Vector5, de manera que aquest enfocament de gestió es converteix en estratègic.

Per a l’expert, entre els cinc vectors de l’RSE que marquen els impactes de les empreses, econòmic, social, laboral, ambiental i bon govern, actualment hi ha tres grans tendències que les empreses líders en cada sector estan abordant amb determinació. Per una banda l’empresa saludable, que posa el focus en les persones, per altra banda l’economia circular, que integra reptes ambientals així com també d’eficiència econòmica, i finalment el bon govern com a gran vector que dona consistència a tota la resta i que acull el lideratge ètic, els valors corporatius, la transparència o el diàleg amb els grups d’interès.

 

Pel que fa als canvis en matèria ambiental i en concret en economia circular, Canyelles ha fet notar que per al sector de la cosmètica el packaging ha estat fonamental des d’una òptica de màrqueting i de suport a la marca, mentre que ara la tendència és minimitzar l’embolcall. Les marques han de trobar noves maneres de fer consistent i significativa la marca per mitjà de nous camins, entre els quals apareix el propòsit empresarial i fins i tot l’activisme empresarial.

Canyelles ha mostrat algunes metodologies pròpies innovadores per abordar aquests reptes que parteixen d’entendre l’enfocament de gestió de l’RSE com a part de l’estratègia empresarial que alhora s’ha d’estructurar com una millora contínua. Vector5 fa ús de Pautes de Progrés de Responsabilitat Social dins la lògica empresarial o sistemes de causa-efecte amb l’ús de mapes estratègics. I també ha mostrat iniciatives que s’han creat per activar les persones dels equips en el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i que permetin alhora desenvolupar habilitats socials en les persones.


Vector5 acompanya empreses del sector Beauty per dotar-se d’un enfocament estratègic de la sostenibilitat basat en models progressius de responsabilitat social que aborden els diferents vectors d’impacte amb criteris dinàmics de materialitat. Canyelles ha destacat que no es poden abordar bones pràctiques sense criteri, sense saber per què unes i no unes altres, o que no es pot jugar a fer activisme empresarial sense un propòsit empresarial que modeli un relat consistent i sense una gestió de l’RSE que aporti unes bases sòlides.

Vegeu vídeo: 

La cosmética, un sector de marcas, sólo será sostenible con una responsabilidad profunda ante la sociedad

 • Vector5 aporta un sentido estratégico de la responsabilidad social para el sector Beauty en el evento de referencia del sector.
 • Canyelles afirma que no se puede jugar a hacer activismo empresarial sin un propósito empresarial y una gestión de la RSE que confiera consistencia.

El Beauty Cluster Barcelona ha organizado la Beauty Sustainability Week entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre con el objetivo de compartir las novedades y soluciones que se están aplicando en el ámbito de la sostenibilidad y la RSC en el sector de la belleza, dando a conocer de primera mano ejemplos de iniciativas de diferentes tipos de empresa y como están implementando sus proyectos relativos a sostenibilidad.

Vector5 ha participado en el evento durante la conferencia sobre Innovación desde la propia concepción de producto, donde se remarcaba la importancia de la RSC como herramienta para aportar valor a las organizaciones. Existen aspectos a tener en cuenta para mejorar la sostenibilidad de la empresa como la ecoinnovación, el desarrollo sostenible, el ecodiseño, la obtención de materias primas...

Si para todas las empresas grandes o pymes la responsabilidad social será cada vez más relevante, para las marcas será fundamental, según ha justificado Josep Maria Canyelles, socio consultor de Vector5, por lo que este enfoque de gestión se convierte en estratégico.

Para el experto, entre los cinco vectores de la RSE que marcan los impactos de las empresas, económico, social, laboral, ambiental y buen gobierno, actualmente se dan tres grandes tendencias que las empresas líderes en cada sector están abordando con determinación. Por un lado la empresa saludable, que pone el foco en las personas, por otro lado la economía circular, que integra retos ambientales así como también de eficiencia económica, y finalmente el buen gobierno como gran vector que da consistencia a todo el resto y que acoge el liderazgo ético, los valores corporativos, la transparencia o el diálogo con los grupos de interés.

 

En cuanto a los cambios en materia ambiental y en concreto en economía circular, Canyelles ha hecho notar que para el sector de la cosmética el packaging ha sido fundamental desde una óptica de marketing y de apoyo a la marca, mientras que ahora la tendencia es minimizar la envoltura. Las marcas deben encontrar nuevas maneras de hacer consistente y significativa la marca por medio de nuevos caminos, entre los que aparece el propósito empresarial e incluso el activismo empresarial.

Canyelles ha mostrado algunas metodologías propias innovadoras para abordar estos retos que parten de entender el enfoque de gestión de la RSE como parte de la estrategia empresarial que a la vez debe estructurarse como una mejora continua. Vector5 hace uso de Pautas de Progreso de Responsabilidad Social en la lógica empresarial o sistemas de causa-efecto con el uso de mapas estratégicos. Y también ha mostrado iniciativas que se han creado para activar las personas de los equipos en el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que permitan al mismo tiempo desarrollar habilidades sociales en las personas.

Vector5 acompaña a empresas del sector Beauty para dotarse de un enfoque estratégico de la sostenibilidad basado en modelos progresivos de responsabilidad social que abordan los diferentes vectores de impacto con criterios dinámicos de materialidad. Canyelles ha destacado que no se pueden abordar buenas prácticas sin criterio, sin saber por qué unas y no otras, o que no se puede jugar a hacer activismo empresarial sin un propósito empresarial que modele un relato consistente y sin una gestión de la RSE que aporte unas bases sólidas.

Ver vídeo: 

29.9.20

L'RSE té retorn per a les pimes, afirma Josep Maria Canyelles al webinar de l'ACCID


El dilluns 21 de setembre es va dur a terme la conferència Webinar online sobre “Amb valor afegit. L’RSE té retorn per a les pimes” a càrrec del Sr. Josep Maria Canyelles. Soci-consultor de Vector5 excel·lència i sostenibilitat i president de TSR Territori Socialment Responsable. Gràcies a la plataforma online cedida per la World Compliance Association.

El Sr. Canyelles va esmentar que, per una banda, cada cop són més les pimes que tenen compromisos de responsabilitat social, però encara són moltes les que no comprenen el sentit empresarial i estratègic d’aquest enfocament de gestió i de com pot beneficiar la pime

Es va fer la següent pregunta: avui dia, una pime sense un propòsit empresarial pot pretendre assolir l’excel·lència? Són massa els riscos de no comprendre les expectatives de la societat i dels diferents grups d’interès, començant pel mateix equip intern. El webinar va permetre accedir gratuïtament al llibre «Amb valor afegit», elaborat per Josep Maria Canyelles de Vector5 per a la Càtedra RSU de l’UdG.

+ Enllaç al PPT del ponent

+ Enllaç al vídeo de la conferència

 Font

La RSE tiene retorno para las pymes, afirma Josep Maria Canyelles en el webinar de ACCID


El lunes 21 de septiembre se llevó a cabo la conferencia Webinar online sobre  "Con valor añadido. La RSE tiene retorno para las pymes "  a cargo del Sr. Josep Maria Canyelles. Socio-consultor de Vector5 excelencia y sostenibilidad  y presidente de TSR Territorio Socialmente Responsable. Gracias a la plataforma online cedida por la  World Compliance Association .

El Sr. Canyelles mencionó que, por un lado, cada vez son más las pymes que tienen compromisos de responsabilidad social, pero aún son muchas las que no comprenden el sentido empresarial y estratégico de este enfoque de gestión y de cómo puede beneficiar la pyme

Se hizo la siguiente pregunta: ¿hoy en día, una pyme sin un propósito empresarial puede pretender alcanzar la excelencia? Son demasiados los riesgos de no comprender las expectativas de la sociedad y de los diferentes grupos de interés, comenzando por el mismo equipo interno. El webinar permitió acceder gratuitamente al libro «Con valor añadido», elaborado por Josep Maria Canyelles de Vector5 para la Cátedra RSU del UdG.

+ Enlace al PPT del ponente

+ Enlace al vídeo de la conferencia

 fuente

24.9.20

Canyelles protagonitza el 3r Webinar empresarial de la Xarxa d’Empreses amb Responsabilitat Social de Ponent

3r Webinar empresarial. Xarxa d’Empreses amb Responsabilitat Social de Ponent

Ha tingut lloc el 3r webinar que convoca el projecte innovador i experimental “Xarxa d’Empreses amb Responsabilitat Social de Ponent” de l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí i La Paeria.

Josep Maria Canyelles, president de TSR Territori Socialment Responsable SCCL, ha fet un taller titulat "Com ser una empresa més sòlida a través de la gestió ètica. Una oportunitat per a les pimes".


 

Programa

WEBINAR

Horari: 10:15-11:30

Com ser una empresa més sòlida a través de la gestió ètica: Una oportunitat per a les pimes
Sr . Josep Maria Canyelles

Segueix el webinar aquí

WORLD CAFÉ

Horari: 11:30- 13:00

Codis ètics de les empreses i com es poden implementar a càrrec de la Dra. Anna Rodríguez Cala

Segueix el World Cafè aquí

Programa d’activitats de la Xarxa d’Empreses amb Responsabilitat Social de Ponent (XERSP)

Data/Hora
24/09/2020
10:15 - 13:00

 

23.9.20

Ja disposem de les primeres dades dels ODS a Catalunya! @catsostenible @idescat @arnauqueralt @nataliamasguix @bernatsole

La Generalitat de Catalunya acaba de presentar aquest matí els indicadors dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) a Catalunya. Aquests indicadors, incorporats a l’estadística oficial, han de permetre fer el seguiment i l'avaluació del grau de compliment dels ODS al nostre país i han estat calculats d'acord amb els criteris metodològics d'Eurostat (https://www.idescat.cat/dades/ods/).

La iniciativa ha estat conjunta de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), adscrit al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. 

El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (A/RES/70/1), que conté 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites associades per assolir en l'horitzó de l'any 2030. Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica i ambiental de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances. 
 
El paràgraf 75 de la resolució indica que el seguiment i l'avaluació dels ODS i les fites associades es duran a terme utilitzant un conjunt d'indicadors mundials que es complementaran amb indicadors regionals i nacionals. Per fer el seguiment i l'avaluació del grau de compliment dels ODS a Catalunya, el Programa anual d'actuació estadística 2019 va incorporar a l'estadística oficial l'estudi de viabilitat d'un marc d'indicadors, prenent com a referència els d'Eurostat.

Ramon Roca, president del CADS, ha inaugurat la jornada, que s'ha emmarcat en la commemoració del 5è aniversari de l’aprovació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Ha explicat que hem de disposar d'indicadors dels ODS per saber com anem evolucionant a Catalunya i, per això, avui se'n presenten 61. De fet, avui sols ha estat la presentació però no se n'ha fet cap valoració, la qual està prevista per d'aquí a unes setmanes per part del CADS.

El director del CADS, Arnau Queralt, ha explicat l'origen dels ODS i ha destacat que els canvis per assolir els ODS no s'estan produint amb la celeritat i intensitat que caldria per poder arribar-hi a temps per al 2030, segons que reconeix l'informe de l'ONU. Els gasos d'efecte hivernacles segueixen creixent, la pèrdua de biodiversitat es continua accelerant, i ara a més la pandèmia farà que 63 milions de persones al món tornin a la pobresa extrema, en el que serà la pitjor dada en molts anys. Sense les dades no podríem saber on som i canviar actituds. Queralt ha remarcat que l'Agenda 2030 és més necessària que mai.


El director de l'Idescat, Xavier Quadras, ha explicat que el Programa anual d'actuació estadística 2020 (actuació 10 02 05) estableix que en el transcurs d'aquest any es portaran a terme els treballs de recollida, processament i anàlisi d'aquests indicadors. L'objectiu és difondre, de manera progressiva i continuada, un sistema d'indicadors anuals, d'acord amb els criteris metodològics d'Eurostat. 

Quadras ha explicat que mentre que l'ONU disposa de 231 indicadors únics, que periòdicament es van revisant, a Europa es disposa aproximadament 100 indicadors, per mitjà de l'Eurostat, que es van revisant i modificant (se n'eliminen i afegeixen). El Govern de Catalunya també es va sumar al compromís i impuls dels ODS, amb el marc Catalunya 2030, i ara es presenten els indicadors. Al 2019, la normativa estadística catalana va incorporar un estudi de viabilitat d'un marc d'indicadors basats en els europeus, i ara es comencen a divulgar, fet que tindrà continuïtat en els següents programes anuals.


Cadascun dels 17 ODS està cobert per 5 o 6 indicadors, si bé alguns són polivalents i monitoritzen alhora diversos ODS atès el seu caràcter transversal. Tal com es fa a nivell europeu, anualment es revisaran, especialment tenint en compte els canvis que també l'Eurostat pugui fer a la seva bateria, sempre procurant mantenir el pes de cada ODS. Quadras ha explicat que en aquest moment es disposa de 61 indicadors, dels 100 previstos, seguint la metodologia d'Eurostat, garantint que siguin robustos. En el gràfic adjunt es pot veure quina quantitat d'indicadors estan disponibles per a cada ODS. El director de l'Idescat ha explicat que es mostren sèries temporals i la comparativa amb l'Estat espanyol i la UE-27. 

Natàlia Mas, secretària d'Economia de la Generalitat de Catalunya, ha situat la importància d'aquests indicadors i el fet que els indicadors que s'han fet servir habitualment com el PIB no reflecteixen aspectes absolutament necessaris, i que moltes dades que cal entrecreuar. Mas també ha remarcat com els programes del Govern de Catalunya estan creixement alineats amb els ODS, ja en un 74% del pressupost.


Ha tancat l'acte Bernat Solé, conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, qui ha remarcat la importància d'assolir reptes d'igualtat i de responsabilitat social, i el Govern se sent interpel·lat pel repte dels ODS. Aquests indicadors ens permet avaluar i prendre la temperatura com a país, però també avançar en la rendició de comptes. El conseller ha demanat que tots els actors ens hem de conjurar en el repte dels ODS, la ciutadania, el sector privat i les institucions públiques.

Tot seguit es mostren algunes dades: